Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Oppilas- ja opiskelijaholtosuunnitelma

Opiskeluhuolto tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia varhaiskasvatuksesta aina peruskoulun loppuun ja toisen asteen koulutukseen saakka. Opiskeluhuollon tehtävänä on taata kaikille avoin, turvallinen, oppimiseen kannustava ja luottamukseen perustuva kasvu-, oppimis- ja työympäristö.

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

 

 

PTV-sisältö