Nuohous

Nuohous

Nuohouspalvelujen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite nuohouspalvelujen järjestämisestä.

 

Tohmajärvellä piirinuohous säilyy 30.6.2019 saakka.
Piirinuohooja vastaa alueensa lakisääteisistä nuohouspalveluista. Piirinuohoojalta ja hänen palveluksessaan itsenäistä nuohoustyötä tekevältä vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto.
Tohmajärvellä piirinuohoojana toimii Mikko Koukku (puh. 044 327 3688) 30.6.2019 saakka.

 

Koko maassa nuohouspalvelut avautuvat vapaalle kilpailulle viimeistään 1.7.2019.

 

Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

 

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisellään. Samoin nuohouksen määrävälit.

Vakituisissa asunnoissa nuohous on suoritettava vuosittain.
Vapaa-ajan asunnoissa nuohous on suoritettava vähintään kolmen vuoden välein.