Muutokset ja irtisanominen

Muutokset ja irtisanominen

Poissaoloista ilmoittaminen varhaiskasvatuksessa

Ilmoitathan poissaoloista viipymättä hoitopaikkaan. Jos työ- ja hoitoajat eivät ole hoitopaikan tiedossa, oletuksena on, ettei lapsi tarvitse hoitoa.

 

Muutoksista ilmoittaminen varhaiskasvatuksessa

Ilmoitathan hoitoaikamuutoksista ja poissaoloista viipymättä hoitopaikkaan.

Jos lasta tulee hakemaan päivähoidosta joku muu kuin lapsen varsinainen huoltaja, ilmoita siitä etukäteen hoitopaikkaan.

Ilmoita hoitomaksuihin vaikuttavista muutoksista (esimerkiksi perheen tulojen tai perhekoon muutokset)  mahdollisimman pian sähköisesti eDaisyssa.

Hoidon tuntimäärää koskevat muutokset ilmoitetaan muutosilmoituksella eDaisyssa.

Osoitteenmuutokset voit tehdä  eDaisyssa valitsemalla Muutosilmoituksesta kohdan Osoitteenmuutos.

Nimenmuutokset voit tehdä eDaisyssa Muu muutos -ilmoituksella.

 

Varhaiskasvatuksen irtisanominen

Varhaiskasvatuspäätökset ovat yleensä voimassa toistaiseksi.
Varhaiskasvatuksen hoitopaikka on irtisanottava eDaisyssa tai kirjallisesti toimistoon, poikkeuksena määräajaksi tehdyt varhaiskasvatussopimukset esim. esikoululaisen täydentävä varhaiskasvatus.

 

 

Lomakkeet ja hakemukset