Mitä ovat eDaisy ja DaisyNet

eDaisy

hakemukset ja ilmoitukset varhaiskasvatuksen palveluihin: 

- varhaiskasvatushakemus (päivähoitohakemus), tuloselvitykset, irtisanomis-   ja muutosilmoitukset (myös hoidontarpeen tuntimuutokset)

- ilmoittautuminen esiopetukseen

 

DaisyFamily 

Tohmajärven kunnassa on käytössä 1.2.2021 lähtien huoltajien uusi DaisyFamily-sovellus päivittäiseen asiointiin huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä.

Uusi mobiililaitteille suunniteltu DaisyFamily-sovellus korvaa vaiheittain aikaisemman DaisyNet-palvelun eli sillä pääsee varaamaan hoitoajat, tarkistamaan lapsen perustiedot, yhteystiedot ja toteumat samalla tavalla kuin aikaisemmasta DaisyNet-palvelusta.

 

DaisyNet

päivittäinen asiointikanava huoltajien ja päivähoidon välillä:

-hoitoaikavaraukset, loma-aikojen hoitovaraukset sekä -toteumat, lapsen perustietolomakkeen päivittäminen (myös allergioista ja ruokavalioista ilmoittaminen), lupakyselyt

-lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja kasvunkansio 

PTV-sisältö