Lomituspalvelujen ajankohtaisen sivun kuva

Lomituspalvelujen ajankohtaiset asiat

Lomituspalvelujen ajankohtaiset asiat

         

Tohmajärvi on Pohjois-Karjalan lomituspalvelujen järjestäjäkunta vuonna 2023

Mela on tehnyt päätökset uudesta paikallisyksikkörakenteesta kuntien ilmoittaman kiinnostuksen ja STM:n asettamien kriteerien perusteella. Tohmajärvi valittiin koko Pohjois-Karjalan lomituspalvelujen järjestäjäkunnaksi. Lomitushallinnon sijainnista olivat kiinnostuneita kaikki nykyiset paikallisyksiköt, Liperi, Nurmes ja Tohmajärvi.

Tulevalla Pohjois-Karjalan lomituspalvelualueella oli vuonna 2020 lomitettu 36053 lomituspäivää, lomituspalvelujen käyttäjiä oli 711 henkilöä. Vakituisia maatalouslomittajia lomituspalvelualueilla on yhteensä n. 143 henkilöä. Uusi yksikkö tuottaa jatkossa lomituspalvelut noin 500 tilalle.            

 

 

Lomituspalveluiden paikallisyksiköt 2023
 

POHJOIS-KARJALAN MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELUT KESKITETÄÄN

Tohmajärven, Liperin ja Nurmeksen nykyiset paikallisyksiköt yhdistyivät vuoden 2023 alusta, jolloin niiden hallinnosta vastaa Tohmajärven kunta. Tohmajärven kunta saa vuoden 2023 alusta vastuulleen koko Pohjois-Karjalan lomituspalvelujen järjestämisen.

Päätöksen asiasta teki Maatalousyrittäjien Eläkelaitos (Mela) sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämän kokonaisarvion pohjalta, missä ratkaisevia kriteerejä olivat asiakastyytyväisyys, tehokkuus ja johtaminen.

Nykyisellään Pohjois-Karjalassa lomituspalvelujen isäntäkuntina toimivat Tohmajärvi, Liperi ja Nurmes. Tohmajärvi vastaa Keski-Karjalan, Liperi maakunnan keskiosien ja Nurmes pohjoisosien lomituspalveluista.

Lomituspalveluiden tehtävänä on järjestää lomituspalvelulain mukaiset palvelut niin, että alueen lomituspalveluihin oikeutetut maatalousyrittäjät pystyvät irrottautumaan turvallisin mielin päivittäisistä välttämättömistä karjanhoitoon kuuluvista töistä.

Maatilojen määrä on vähenevä ja lomitustilojen vaatimukset lomitustoiminnalle ovat kasvavia. Lomituspalvelujen on pystyttävä vastaamaan tilojen kasvaviin vaatimuksiin, sekä palvelemaan maatalousyrittäjiä mahdollisimman joustavasti sekä ammattitaitoisesti.
 

Alueellisten lomituspalveluiden kehittäminen

 Haluamme tuottaa jatkossakin laadukkaita sekä joustavia lomituspalveluita ja siksi toiminnan kehittäminen on tärkeää. Vuoden 2022 alussa testaamme uutta toimintamallia yhteistyössä yrittäjien ja lomittajien kanssa.

Toimintamalli on rakennettu perustuen kyselyn vastauksiin, joka yrittäjille tehtiin syksyllä 2021. Kyselyllä selvitettiin lomituspalveluiden nykytilaa ja kehittämiskohteita. Olemme satunnaisotannalla valinneet tilat ja lomittajat mukaan toimintamallin kehittämiseen. Toimintamallilla pyrimme kehittämään lomituspalveluiden asiakaslähtöisyyttä ja pyrimme vastaamaan paremmin tilojen nykyisiin sekä muuttuviin tarpeisiin.

Kehittämisen aikana keräämme jatkuvaa palautetta, jolloin voimme reagoida välittömästi tarpeisiin ja pystymme tekemään korjaavat toimenpiteet. Tämä vaatii yrittäjien, lomittajien ja lomahallinnon hyvää yhteistyötä ja tiivistä vuorovaikutusta. Täten saamme rakennettua erinomaisen mallin alueellisten lomituspalveluiden järjestämiseksi.

Lomahallinto ottaa yhteyttä toimintamallin kehittämiseen valittuihin yrittäjiin ja lomittajiin. Projektin etenemisestä tullaan tiedottamaan säännöllisesti. Kehitetty toimintamalli tullaan ottamaan käyttöön tiloilla vuoden 2022 loppuun mennessä.


Sähköinen asiointi

Lomituspalveluissakin kannattaa suosia mahdollisuuksien mukaan sähköistä asiointia: https://www.mela.fi/asiointipalvelut/

Hakemuksiin tarvittavat liitteet toimitetaan Miunpalveluissa osoitteessa: https://miunpalvelut.fi/tohmajarvi/maatalousyrittajan-lomitusliite

Sähköpostiasioinnissa kannattaa posti lähettää lomatoimisto@tohmajarvi.fi näin varmistetaan tiedon kulku sillä hetkellä toimistossa työskentelevälle henkilölle.

 

Vuoden 2023 lomituspalvelumaksujen ja -korvausten tuntihinnat:

Tuettu maksullinen lomitus 15,60 €/h, täysin maksullinen lomitus 39,72 €/h, valvontakäynti 37,45 €/h*, varallaolo 5,67 €/h, itse järjestetty lomitus 30,07 €/h sekä sijaisavun maksu yritystoiminnan järjestelyjä varten 15,32 €/h.
Turkistuottajien lisävapaanhinta 7,38 €/h ja itse järjestetty lomitus 25,53 €/h. *myös perusteettoman etuuden korvaus

 

Maatalouslomitustilastot Melan nettisivuilla


Maatilojen kehitysnäkymät 2020

 

Lomituspalvelun maatalouslomittajat käytävät työaikojen merkitsemisessä lomitusnetin mobiilijärjestelmää. Jos haluat tarkastella lomittajien tekemiä työaikoja, voit nähdä sen lomitusnetistä. Lomitusnetissä voit käydä katsomassa, kuinka paljon vuosilomapäiviä sinulla on vielä jäljellä. Voit myös tarkistaa, paljonko on jäljellä mahdollisuudestasi käyttää 120 tunnin tuettua maksullista lomitusta. Näet myös, mille ajalle sinulle on varattu lomittaja. Sekä vuosiloma- että sijaisapuhakemuksen voit tehdä Lomitusnetissä ja lähettää sen lomatoimistoon sähköisesti. Hakemus tulee tehdä ensin, vasta sitten voit pyytää lomittajaa tilallesi. Lisäksi voit seurata Lomitusnetissä hakemustesi käsittelyvaiheita.

 

Välitä viljelijästä

Välitä viljelijästä -projekti on saanut jatkorahoituksen vuoden 2024 loppuun. Tulevaan hallitusohjelmaan kohdistuu vakinaistamistoive. Työ maatalousyrittäjien jaksamisen tueksi jatkuu entiseen tapaan siis myös tänä vuonna. Maatalousyrityksen tärkein voimavara on maatalousyrittäjä itse. Joskus henkiset voimavarat tai taloudelliset resurssit saattavat kuitenkin joutua koetukselle ja apu on tarpeen. Melan apua ja tukea koskevaa tietoa löytyy sivuilta Melan sivuilta  Välitä viljelijästä -teeman alta.
Välitä viljelijän -projektin esittelyvideo sekä henkilöesittely Marjaana Olenius.

Työkyvyn tukipalvelujen muistilista

 

Mela kuvallinen sivunosto