Lomituspalvelujen ajankohtaisen sivun kuva

Lomituspalvelujen ajankohtaiset asiat

Lomituspalvelujen ajankohtaiset asiat

 

Maatalousyrittäjän vuosiloman hakeminen vuodelle 2021

Vuosilomien haussa on siirrytty sähköiseen hakumenettelyyn. Vuosilomahakemuksen yhteydessä tulee AINA päivittää tilan eläintiedot tilan tiedot linkistä. Lomahakemuksen ja tilantiedot pääset täyttämään henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla lomitusnetissä: https://www.mela.fi/fi/asiointipalvelut

Mikäli et pysty tekemään hakemusta sähköisesti, otathan yhteyttä lomatoimistoon, neuvomme mielellämme asiassa. Vuosilomahakemus on aina tehtävä kirjallisesti. LPL 18 §(30.12.2015/1663), LPL 23 a §(30.12.2015/1663).

 

Lomituspalvelujen hakeminen

Lomituspalveluja käyttävän maatalousyrittäjän on haettava lomituspalveluja kirjallisesti paikallisyksiköltä. Hakemuksesta ja sen liitteistä on käytävä ilmi lomituspalvelun myöntämiseksi tarvittavat tiedot. Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin paikallisyksikön määräämän hakuajan kuluessa. Vuosiloman 2021 hakuaika päättyy 30.11.2020. LPL 18 § (30.12.2015/1663), LPL 23 a §(30.12.2015/1663).

Paikallisyksikön palveluita käyttävän maatalousyrittäjän on hakemuksessa ilmoitettava aiotut vuosiloman ajankohdat kunkin maatalousyrittäjän osalta. Maatalousyrittäjällä on oikeus täydentää tai muuttaa hakemustaan määräajan päätyttyäkin. Lomahakemuksen yhteydessä lomituspyynnöt kannattaa tehdä koko vuoden ajalle. Lomavaraukset viedään maatalouslomittajien työlistoille saapumisjärjestyksessä.

 

Lomituspalvelut pyritään turvaamaan

Koronaviruksen leviäminen vaikuttaa myös maataloudessa työskentelevien arkeen. Vuosilomia ja sijaisapua sekä tuettua maksullista lomitusta lomittajatilanteen mukaan kannattaa ja voi pitää turvallisin mielin myös poikkeuksellisessa tilanteessa. Me lomituspalveluisa teemme kaikkemme, että tiloilla keskeytymätön tuotanto pystytään turvaamaan.
Koronaviruksukseen varautuminen maataloudessa
Miten koronavirus vaikuttaa maatalouslomitukseen?
Koronavirus ja Mela-turva
Lomituspalveluissakin kannattaa suosia mahdollisuuksien mukaan sähköistä asiointia: https://www.mela.fi/asiointipalvelut/ tai sopia puhelimitse tapaamisesta p. 040 105 4044 lomatoimistoon.

Sähköpostiasioinnissa kannattaa posti lähettää lomatoimisto@tohmajarvi.fi näin varmistetaan tiedon kulku sillä hetkellä toimistossa työskentelevälle henkilölle.

 

Vuoden 2020 lomituspalvelumaksujen ja -korvausten tuntihinnat:

Tuettu maksullinen lomitus 14,48 €/h, täysin maksullinen lomitus 36,86 €/h, valvontakäynti 34,75 €/h, varallaolo 5,27 €/h, itse järjestetty lomitus 27,91 €/h sekä sijaisavun maksu yritystoiminnan järjestelyjä varten 14,22 €/h.
Turkistuottajien lisävapaanhinta 6,85 €/h ja itse järjestetty lomitus 23,70 €/h.

 

Maatalouslomitustilastot 2019 Melan nettisivuilla


Maatilojen kehitysnäkymät 2020

 

Keski-Karjalan lomituspalvelun maatalouslomittajat käytävät työaikojen merkitsemisessä lomitusnetin mobiilijärjestelmää. Jos haluat tarkastella lomittajien tekemiä työaikoja, voit nähdä sen lomitusnetistä. Lomitusnetissä voit käydä katsomassa, kuinka paljon vuosilomapäiviä sinulla on vielä jäljellä. Voit myös tarkistaa, paljonko on jäljellä mahdollisuudestasi käyttää 120 tunnin tuettua maksullista lomitusta. Näet myös, mille ajalle sinulle on varattu lomittaja. Sekä vuosiloma- että sijaisapuhakemuksen voit tehdä Lomitusnetissä ja lähettää sen lomatoimistoon sähköisesti. Hakemus tulee tehdä ensin, vasta sitten voit pyytää lomittajaa tilallesi. Lisäksi voit seurata Lomitusnetissä hakemustesi käsittelyvaiheita.

 

Välitä viljelijästä

Maatalousyrityksen tärkein voimavara on maatalousyrittäjä itse. Joskus henkiset voimavarat tai taloudelliset resurssit saattavat kuitenkin joutua koetukselle ja apu on tarpeen. Vuonna 2017 Melalla on lisämäärärahan turvin mahdollisuus tarjota apua vaikeuksiin joutuneille viljelijöille. Melan apua ja tukea koskevaa tietoa löytyy sivuilta Melan sivuilta  Välitä viljelijästä -teeman alta.

Mela kuvallinen sivunosto