Lomitus

Lomituspalvelujen sähköiset asiointikavanat

Sähköiset palvelut

Tärkeät linkit sähköistä asiointia varten. 

 

Lomitusnetti 

Lomitusnetissä voit tehdä lomituspyyntöjä ja hakemuksia: https://www.mela.fi/asiointipalvelut/

Ohjevideot

Katso YouTubesta ohjevideot lomitusnetin käyttöön https://www.youtube.com/watch?v=XvX0t1hBK2A&list=PLvhCs95dAS1dMVXtKAOedsgVfJ219xxvB

Ohje lomitusnetin käyttöön 

lomitusnetin käyttö kuvina pdf

Sähköisten laskutustietojen ilmoittaminen

Ilmoita maatalousyrityksesi sähköiset laskutustiedot https://www.vismasignforms.com/form/bfe89acb-4fb9-49b0-a366-174a29d8144f

Liitteiden toimitus

Hakemuksiin tarvittavat liitteet toimitat kätevästi osoitteessa: https://miunpalvelut.fi/tohmajarvi/maatalousyrittajan-lomitusliite

Sähköposti

Sähköpostiasioinnissa kannattaa posti lähettää lomatoimisto@tohmajarvi.fi näin varmistetaan tiedon kulku sillä hetkellä toimistossa työskentelevälle henkilölle.

Vahingonkorvaushakemus

Maatalouslomittajan aiheuttaman vahingon korvaushakemuksen löydät https://miunpalvelut.fi/tohmajarvi/maatalouslomittajien-tyovahinkokorvaushakemus

Valtakirja lomituspalvelujen hakemista varten

Valtuuta haluamasi henkilö hakemaan puolestasi sijaisapua tai muita lomituspalveluja. https://www.vismasignforms.com/form/d09f3246-8d7b-4c71-86f1-fa7823ca48ee

Sähköisen asioinnin suostumus

Sähköisen asioinnin suostumus Sähköisellä asioinnilla pystymme varmistamaan ajantasaisen ja oikean tiedon toimittamisen viivytyksettä. Suostumus koskee myös Melassa käsiteltävään oikaisuvaatimukseen liittyviä kuulemiskirjeitä, täydennyspyyntöjä ja oikaisupäätöksiä.
https://www.vismasignforms.com/form/8337d2c2-32d3-4a91-bd6d-aeca534282fd