Hoitotuntien määrä

Hoitotuntien määrä

Tuntimäärän varaaminen

Kun haet hoitopaikkaa lapselle, varaat päivähoitoa tietyn tuntimäärän kuukaudessa. Tarvittaessa voit myöhemmin päivittää sovittua tuntimäärää muutosilmoituksella eDaisyssa.  Kuukausittainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy sovitun hoitotuntien määrän, perhekoon ja tulojen mukaan.

Katso voimassaolevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut  (voimassa 1.8.2018 - 31.7.2020). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen löydät täältä. 

Koko- ja osapäiväinen sekä osaviikkoinen varhaiskasvatus

Voit hakea lapsellesi kokopäiväistä (yli 5 h/pv) tai osapäiväistä (korkeintaan 5 h/pv) varhaiskasvatusta. Voit hakea myös osaviikkoista varhaiskasvatusta, mikäli lapsesi ei tarvitse päivähoitoa viikon jokaisena arkipäivänä.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen

Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan 1.8.2020 eli rajaaminen poistuu.

Tällä hetkellä hoitotuntimäärään vaikuttaa lapsen oikeus varhaiskasvatukseen. Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen molemmat huoltajat ovat kokoaikaisesti työssä, päätoimisia opiskelijoita tai yrittäjiä.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Mikäli toinen tai molemmat huoltajat ovat kotona päivisin esimerkiksi työttömyyden takia, virikehoitoa tarjotaan arkisin kello 9 - 15 välisenä aikana.

Lapsella on oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan osa-aikatyön, väliaikaisten työskentelyjaksojen, työmarkkinatoimenpiteiden, kuntoutuksen tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusta voi myös perustellusti hakea lapsen tai perheen tuen tarpeen perusteella.

Vanhemman jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen säilyy kahden kuukauden ajan.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa

PTV-sisältö