Hoitotuntien määrä kuukaudessa

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Tuntimäärän varaaminen

Kun haet hoitopaikkaa lapselle, varaat päivähoitoa tietyn tuntimäärän kuukaudessa. Tarvittaessa voit myöhemmin päivittää sovittua tuntimäärää.  Kuukausittainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy sovitun hoitotuntien määrän, perhekoon ja tulojen mukaan.

Katso varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Tohmajärvellä 1.8.2018 lähtien.

 

Hoitotuntien määrä

Tuntimäärään vaikuttaa lapsen oikeus varhaiskasvatukseen. Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen molemmat huoltajat ovat kokoaikaisesti työssä, päätoimisia opiskelijoita tai yrittäjiä.

 

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Mikäli toinen tai molemmat huoltajat ovat kotona päivisin esimerkiksi työttömyyden takia, virikehoitoa tarjotaan arkisin kello 9 - 15 välisenä aikana.

 

Lapsella on oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan osa-aikatyön, väliaikaisten työskentelyjaksojen, työmarkkinatoimenpiteiden, kuntoutuksen tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusta voi myös perustellusti hakea lapsen tai perheen tuen tarpeen perusteella.

Vanhemman jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen säilyy kahden kuukauden ajan.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa

PTV-sisältö