Kuulutukset

Kuulutukset

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Kuulutusten julkipanosta huolehtiminen kuuluu kunnanhallituksen tehtäviin.

Sisältöjulkaisija

angle-left Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely (MaL 4 a §, YSL 47 a §) , Savon Kuljetus Oy

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely (MaL 4 a §, YSL 47 a §) , Savon Kuljetus Oy

Kuulutus

Yhteystiedot

PTV-sisältö

Kirjaamo

Käyntitiedot

  • Aukioloajat
    • Maanantai 9.00—17.00
    • Tiistai—Torstai 9.00—16.00
    • Perjantai 9.00—15.00

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla