Kuulutukset

Kuulutukset

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Kuulutusten julkipanosta huolehtiminen kuuluu kunnanhallituksen tehtäviin.

Sisältöjulkaisija

PTV-sisältö

Virhe! Tietojen haku epäonnistui.

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla