Kunnanhallituksen alasikuva

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on valtuuston ohella kunnan pakollinen toimielin.  

Kuntalaissa (23 §) on säädetty, että kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia/kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Tohmajärven kunnanhallitus


Tohmajärven kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Kunnanhallituksen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi.

Kunnanhallituksen jäsenet 2017-2021

Kunnanhallituksen jäsenet 2017 - 2021

Mikko Löppönen, Kesk, pj liikunnanopettaja 050 575 8034, 050 324 5352 mikko.lopponen@tohmajarvi.fi

Varajäsen: Leena Väistö

Marketta Sairanen, Kesk, I varapj. sairaanhoitaja 041 453 0912 marketta.sairanen@tohmajarvi.fi

Varajäsen: Virpi Koistinen

Jouni Martiskin, SDP, II varapj. tullitarkastaja 045 632 8226 jouni.martiskin@tohmajarvi.fi

Varajäsen: Nina Kabedeva

Marko Manninen, Kesk. maanviljelijä 050 349 9126 marko.manninen@tohmajarvi.fi

Varajäsen: Pasi Parviainen

Helena Pakarinen, Kesk. poliittinen sihteeri 050 3880011 helena.pakarinen@tohmajarvi.fi

Varajäsen: Jukka Haaranen

Tommi Pesonen, Kok. kaupan valmentaja 050 560 2146 tommi.pesonen@tohmajarvi.fi

Varajäsen: Timo Miettinen

Marja Sormunen, SDP opettaja 050 304 8684 marja.sormunen@tohmajarvi.fi

Varajäsen: Vilho Mikkonen

kunnanhallitus kuva

Kunta ja hallinnon asiointi

Asioi verkossa

Yhteystiedot

pöytäkirjanpitäjä

PTV-sisältö

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla