Kunnanhallituksen alasikuva

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on valtuuston ohella kunnan pakollinen toimielin.  

Kuntalaissa (23 §) on säädetty, että kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia/kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Tohmajärven kunnanhallitus


Tohmajärven kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Kunnanhallituksen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi.

Kunnanhallituksen jäsenet 2021–2025

Kunnanhallituksen jäsenet 2021–2025

Helena Pakarinen, Kesk., pj. poliittinen sihteeri 050 388 0011 helena.pakarinen@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Marko Manninen

Vuokko Väistö, SDP, 1. vpj. sairaanhoitaja, eläkeläinen 044 256 2232 vuokko.vaisto@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Nina Kabedeva

Tommi Pesonen, Kok., 2. vpj. kaupanvalmentaja 050 560 2146 tommi.pesonen@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Marja Multanen

Mikko Simpura, Liike NYT 040 961 6058 mikko.simpura@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Sampo Rauma

Matti Kuittinen, Kesk. toiminnanjohtaja 050 358 0085 matti.kuittinen@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Juha Forsblom

Vilho Mikkonen, SDP taksinkuljettaja 050 407 0805 vilho.mikkonen@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Reima Ehrukainen

Elina Väistö, Kesk. kulttuurituot. amk, varaosamyyjä elina.vaisto@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Soile Luukkainen

kunnanhallitus kuva

Kunta ja hallinnon asiointi

Asioi verkossa

PTV-sisältö

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla