Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaoston tehtävät

Henkilöstöjaoston tehtäviin kuuluu:

 • Kehittää ja koordinoida kunnan henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa
 • Vastata kunnallisen virka- ja työehtosopimuslainsäädännön edellyttämästä valvonnasta
 • Päättää kunnan palkkausjärjestelmän periaatteista ja seurata niiden toteutumista
 • Huolehtia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien asioiden seurannasta ja paikallisten ohjeiden valmistelusta
 • Huolehtia kunnan yhteistoimintajärjestelmän ja työsuojelutoiminnan keskitetystä järjestämisestä
 • Valmistella henkilöstöstrategia
 • Hyväksyä paikallisesti neuvotellut virka- ja työehtosopimukset
 • Päättää viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan niiden virkojen osalta, jotka hallitus toimivaltansa perusteella täyttää
 • Hyväksyä yksittäisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhderiitoja koskevat sopimukset
 • Päättää työehtosopimuksesta poikkeavista palkkaratkaisuista

Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston jäsenet

Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston jäsenet

Marketta Sairanen, pj. sairaanhoitaja 041 453 0912 marketta.sairanen@tohmajarvi.fi

Varajäsen: Marko Manninen, 050 324 5352

Jouni Martiskin, varapj. tullitarkastaja 045 632 8226 jouni.martiskin@tohmajarvi.fi

Varajäsen: Marja Sormunen, 050 304 8684

Tommi Pesonen, jäsen kaupan valmentaja 050 560 2146 tommi.pesonen@tohmajarvi.fi

Varajäsen: Timo Miettinen, 050 379 6777

Yhteystiedot

pöytäkirjanpitäjä

PTV-sisältö

Kirjaamo

Käyntitiedot

 • Aukioloajat
  • Maanantai 9.00 - 17.00
  • Tiistai - Torstai 9.00 - 16.00
  • Perjantai 9.00 - 15.00

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla