Koulukuljetukset

Koulukyydit

Tohmajärvellä esiopetuksen sekä perusopetuksen 1. ja 2.luokan oppilaat saavat maksuttoman koulukuljetuksen, jos heidän koulumatkansa on yli kolme kilometriä. 3.-9. luokan oppilaat saavat maksuttoman koulukuljetuksen, jos heidän koulumatkansa on yli viisi kilometriä. Lukion oppilaat eivät saa maksutonta koulukuljetusta.

Jos sivistyslautakunta on myöntänyt oppilaalle koulupaikan johonkin toiseen kouluun kuin ennalta määrättyyn lähikouluun, koulumatkakustannuksista on vastattava itse.

Jos koulumatka on vaarallinen tai koululaisen terveydentilassa on jotain erityisesti huomioon otettavaa, voi maksutonta koulukuljetusta anoa sivistyslautakunnalta erillisellä hakemuksella vaikka kilometriraja ei täyttyisikään. Hakemus löytyy tästä. Hakemus toimitetaan koulutoimistoon.

Koulukyytien turvallisuudesta huolehtii matkan aikana autonkuljettaja. Koulualueella järjestetään kyyteihin nouseminen ja laskeutuminen siten, ettei se aiheuta kenellekään turvattomuutta. Koulukohtaisissa järjestyssäännöissä kerrotaan kunkin koulun käytännöistä tarkemmin.

Koulukuljetuksista on määrätty laissa (Perusopetuslaki § 32).

 

Linja-autojen aikataulut koulupäivinä ajalla 13.8.2020-5.6.2020 (pdf)

 

Kuljettajat ja yhteystiedot

 

Linja-Karjala

  • Jukka Pakarinen (linja 2) 0400 344 973
  • Rami Ripatti (linja 3) 044 515 8592
  • Olavi Ehrukainen (linja 4) 0400 308 012
  • Seppo Laatikainen (linja 5) 050 356 2876

 

Toffolan Taksi

  •  Juha Kinnunen 050 574 3521
  • Tero Tahvanainen 040 530 0365

 

Taksi Teemu Pennanen

  • Teemu Pennanen 0400 656 725
  • Sirpa Pennanen 0400 164 504

 

  • Taksi Heikki Multanen 050 540 7650

 

  • Taksi Tuula Pelkonen 0400 279 499

 

 

 

 

Yhteystiedot

Pirjo Rouvinen

toimistosihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteeri
 040 105 4103
pirjo.rouvinen@tohmajarvi.fi

PTV-sisältö