Koulukuljetukset

Koulukyydit

Tohmajärvellä esiopetuksen sekä perusopetuksen 1. ja 2.luokan oppilaat saavat maksuttoman koulukuljetuksen, jos heidän koulumatkansa on yli kolme kilometriä. 3.-9. luokan oppilaat saavat maksuttoman koulukuljetuksen, jos heidän koulumatkansa on yli viisi kilometriä. Lukion oppilaat eivät saa maksutonta koulukuljetusta.

Jos sivistyslautakunta on myöntänyt oppilaalle koulupaikan johonkin toiseen kouluun kuin ennalta määrättyyn lähikouluun, koulumatkakustannuksista on vastattava itse.

Jos koulumatka on vaarallinen tai koululaisen terveydentilassa on jotain erityisesti huomioon otettavaa, voi maksutonta koulukuljetusta anoa sivistyslautakunnalta erillisellä hakemuksella vaikka kilometriraja ei täyttyisikään. Hakemus löytyy tästä. Hakemus toimitetaan koulutoimistoon.

Koulukyytien turvallisuudesta huolehtii matkan aikana autonkuljettaja. Koulualueella järjestetään kyyteihin nouseminen ja laskeutuminen siten, ettei se aiheuta kenellekään turvattomuutta. Koulukohtaisissa järjestyssäännöissä kerrotaan kunkin koulun käytännöistä tarkemmin.

Koulukuljetuksista on määrätty laissa (Perusopetuslaki § 32).

Uusi koulukuljetussääntö voimaan 1.8.2022

Tohmajärven kunnan kuljetussääntö 1.8.2024

 

Kuljetusaikataulu 3.6. - 6.8.2024

Kuljetusaikataulu 7.8.2024 - 31.5.2025 (koulupäivinä)

 

Tohmajärven esikoululaisten ja peruskoululaisten kuljettajat

 

  • Akkalan suunta (Savonlinja)    Jukka Pakarinen p. 0400 344 973
  • Petravaaran, Vepsän, Marjomäen ja Perä-Muskon suunnat (Toffolan Taksi)   p. Juha Kinnunen p. 050 574 3521, Tero Tahvanainen p. 040 530 0365
  • Vatala - Tervevaara suunta (Savo-Karjalan Linja)   Rami Ripatti p. 044 515 8592
  • Kaurila - Värtsilä - Saarion suunta (Savo-Karjalan Linja)  Seppo Laatikainen p. 050 356 2876
  • Murtoin ja Onkamo - Tikkalan suunnat Heikki Multanen p. 050 540 7650
  • Tikkalan suunta Tuula Pelkonen p. 0400 279 499

 

Kuljettajilta saa tietoa aikatauluista.


 

 

 

 

Yhteystiedot

Pirjo Rouvinen

toimistosihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteeri
 040 105 4103
pirjo.rouvinen@tohmajarvi.fi

PTV-sisältö