Työ ja yrittäminen Yrityspalvelut Kehittämishankkeet -alisivun kuva

Työ ja yrittäminen yrityspalvelut Kehittämishankkeet

”Portti Pohjois-Karjalaan” -matkailuinfopiste

 

Tohmajärven Niiralassa sijaitsevaan Rajapysäkki-kiinteistöön luodaan matkailun infopiste kohentamalla kohteen ilmettä sekä hankkimalla tarvittavia laitteita ja kalustoa. Tarkoituksena on houkutella rajanylittäjä pysähtymään infopisteelle tutustumaan Pohjois-Karjalan matkailualan ja muiden palveluntarjoajien tuotteisiin ja palveluihin. Tohmajärven kunnan toteuttaman toimenpiteen kustannusarvio on 16.337 euroa ja sen toteutusaika on maalis-kesäkuu 2020.

 

”Portti Pohjois-Karjalaan” -toimenpide on osa Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n (KETI) hallinnoimaa matkailuhanketta “Kasvua ja yhteistyötä Keski-Karjalan matkailuyrityksille.” Hankkeen tavoitteena on syventää Keski-Karjalan matkailutoimijoiden yhteistyötä, sitouttaa toimijat yhteiseen markkinointiin ja ottaa käyttöön tiedolla johtamisen työkaluja. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2020-31.5.2021 ja sen kokonaiskustannukset ovat 103.927 euroa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Keski-Karjalan kunnat ja yritykset.

 

Yhteyshenkilö:

Arja Kuosmanen, kehittämispäällikkö, Tohmajärven kunta, p. 040-105 4015, arja.kuosmanen@tohmajarvi.fi

 

Lisätietoa KETIn matkailuhankkeesta:

Kasvua ja yhteistyötä Keski-Karjalan matkailuyrityksille -hanke

https://www.keti.fi/en/matkailuhanke

Lari Turunen, matkailukoordinaattori, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI, p. 040 143 2117

lari.turunen@keti.fi

Toimeliaasti työhön ja kirkkaasti työuralle Humalajoen molemmin puolin ToKi -hanke

ToKi on Kiteen ja Tohmajärven yhteinen työllisyyshanke, jota hallinnoi Kiteen kaupunki. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke kestää joulukuun 2021 loppuun. Hankkeen kohderyhmänä ovat kiteeläiset sekä tohmajärveläiset nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt sekä pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät.

Hanke tarjoaa työttömille työnhakijoille henkilökohtaista valmennusta, ohjausta ja koulutusta, sekä parantaa työttömien työelämävalmiuksia. Työntekijät tukevat elämäntavoitteiden selkiytymisessä sekä rohkaisevat ja motivoivat työnhaun jatkamisessa. Hankkeessa panostetaan työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn. Toimenpiteillä tähdätään opintoihin tai pysyvään työllistymiseen ja avataan polkua yrityksiin. 

Yhteistyö kuntien, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa on tärkeää, että asiakkaat ohjautuvat palveluihin oikea-aikaisesti. Näin varmistetaan sujuva eteneminen kohti työllisyyttä. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka vahvistaa Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä työllisyyden hoidossa.

Hankkeessa paneudutaan ennaltaehkäisevään työhön ja laaditaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toimintasuunnitelma nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn Keski-Karjalassa.

ToKi-hankkeen esite pdf-muodossa

Tohmajärven yhteyshenkilö: 
 Katri Päivinen, projektityöntekijä, p. 040 105 4105, katri.paivinen@tohmajarvi.fi
 Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi

Kiteen yhteyshenkilö: 
 Hannele Kosonen, projektityöntekijä, p. 040 105 0861, hannele.kosonen@kitee.fi
 Kiteentie 25, 82500 Kitee

Projektin hallinnointi: 
 Kirsi Miettinen, projektipäällikkö, p. 040 105 0004, kirsi.miettinen@kitee.fi
 Kiteentie 25, 82500 Kitee

 

Tuottajien talo -hanke

Hankkeessa on tavoitteena kehittää yhteistyössä tuottajien, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa uudenlainen toimintamalli Niiralassa sijaitsevan Rajapysäkin / Cafe Niiralan kiinteistöön. Hankkeen toimenpiteiden kautta kiinteistöön pyritään löytämään operaattori, joka vastaisi toiminnan koordinoinnista. Kiinteistössä toimisi lounaskahvilan ohella pientuottajien myymälä tai esimerkiksi elintarvikkeiden jatkojalostusta. Hanke kestää 1.12.2020 asti ja sen kustannusarvio on 34 000 euroa. Hanketta rahoittaa Keski-Karjalan Jetina ry /Manner-Suomen maaseuturahasto.

Yhteyshenkilö:

kehittämispäällikkö Arja Kuosmanen, arja.kuosmanen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4015

 

HINKU -hanke

Tohmajärvi on liittynyt Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään HINKU-verkostoon. HINKU-hankkeen päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennyksen lisäksi tärkeänä näkökulmana toiminnassa on kuntatalouden kohentaminen sekä aluetalouden ja elinkeinojen kehittäminen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on lisäksi asettanut tavoitteeksi, ettei fossiilista öljyä enää hyödynnetä lämmityksessä vuoden 2020 jälkeen ja liikenteessä vuoden 2030 jälkeen.

Tohmajärven yhteyshenkilö:

Tekninen johtaja Jorma Berg
jorma.berg@tohmajarvi.fi
040 105 4201

 

Maakuntaliiton Hinku -sivusto

Valtakunnallinen HINKU-foorumi -sivusto

                                                      http://www.lieksa.fi/documents/89419/0/HINKU-logo_VAAKA+%282%29.jpg/96eb06e7-3f5c-f2e4-d55a-ff9ca9e48371?t=1518682442203

Muita kehittämishankkeita

Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI toteuttaa useita yrityksille suunnattuja kehittämishankkeita. KETIn hankkeet kehittävät seutukunnalle tärkeitä toimialoja. Hanketyö pohjautuu seudulliseen elinkeinostrategiaan. Tällä hetkellä toimenpiteitä edistetään muun muassa Teollisuuden kilpailukyky, Työvoimaa ja opiskelijoita Venäjältä ja Koulutustehtaasta kasvua -hankkeiden kautta.

Tohmajärven kunta on mukana Topakka -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda maakunnallinen malli työttömien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä toimijoiden osaamista työ- ja toimintakyvyn tunnistamisessa ja asiakasohjauksessa.

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen toteuttaman Tarmo-hankkeen tavoitteena on tukea työtä hakevien ihmisten työllistymistä.

Perhehoito elinkeinona 2019-2021 - PerhEke - hankkeessa tavoitteena on perhehoitajuuden edistäminen.

 

Yhteystiedot

PTV-sisältö