Työ ja yrittäminen Yrityspalvelut Kehittämishankkeet -alisivun kuva

Työ ja yrittäminen yrityspalvelut Kehittämishankkeet

 

Työllistyvä Keski‒Karjala -hanke

Työllistyvä Keski‒Karjala -hanke torjuu työttömyyttä ja edistää työllistymistä. Hankkeen asiakkaita ovat pitkäaikaistyöttömät keskikarjalaiset henkilöt, joiden työllistymistä hankkeessa edistetään ohjaamalla heitä työllistymistä edistäviin palveluihin kuten työkokeiluun, palkkatukityöhön, työvalmennukseen tai suorittamaan ammatillista-, täydennys- tai työvoimapoliittista koulutusta. Asiakkaita ohjataan myös avoimille työmarkkinoille. Hanke kestää toukokuun 2019 loppuun.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Heli Niemelä
heli.niemela@tohmajarvi.fi
040 105 4105

 

Tuottajien talo -hanke

Hankkeessa on tavoitteena kehittää yhteistyössä tuottajien, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa uudenlainen toimintamalli Niiralassa sijaitsevan Rajapysäkin / Cafe Niiralan kiinteistöön. Hankkeen toimenpiteiden kautta kiinteistöön pyritään löytämään operaattori, joka vastaisi toiminnan koordinoinnista. Kiinteistössä toimisi lounaskahvilan ohella pientuottajien myymälä tai esimerkiksi elintarvikkeiden jatkojalostusta. Hanke kestää 1.12.2020 asti ja sen kustannusarvio on 34 000 euroa. Hanketta rahoittaa Keski-Karjalan Jetina ry /Manner-Suomen maaseuturahasto.

Yhteyshenkilö:

kehittämispäällikkö Anniina Kontiokorpi, anniina.kontiokorpi@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4015

 

HINKU -hanke

Tohmajärvi on liittynyt Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään HINKU-verkostoon. HINKU-hankkeen päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennyksen lisäksi tärkeänä näkökulmana toiminnassa on kuntatalouden kohentaminen sekä aluetalouden ja elinkeinojen kehittäminen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on lisäksi asettanut tavoitteeksi, ettei fossiilista öljyä enää hyödynnetä lämmityksessä vuoden 2020 jälkeen ja liikenteessä vuoden 2030 jälkeen.

Tohmajärven yhteyshenkilö:

Tekninen johtaja Jorma Berg
jorma.berg@tohmajarvi.fi
040 105 4201

 

Maakuntaliiton Hinku -sivusto

Valtakunnallinen HINKU-foorumi -sivusto

                                                      http://www.lieksa.fi/documents/89419/0/HINKU-logo_VAAKA+%282%29.jpg/96eb06e7-3f5c-f2e4-d55a-ff9ca9e48371?t=1518682442203

Muita kehittämishankkeita

Keski-Karjalan kehittysyhtiö Ketillä on useita yrityksille suunnattuja kehittämishankkeita:
Koulutustehdas, BioDigi, Digikarjalasta kajahtaa, Kasvua digiosaamisesta, Matkailuliidejä Keski-Karjalaan ja  Karelia HUB - multimodaaliset kuljetusjärjestelmät. Hankkeen nimi ei välttämättä vielä kerro, mistä hankkeessa on kysymys, mutta Ketin sivuilta saat lisätietoja. 

 

Perhehoito elinkeinona 2019-2021 - PerhEke - hankkeessa tavoitteena on perhehoitajuuden edistäminen.

 

Yhteystiedot

PTV-sisältö