Katselmukset

Katselmukset

Katselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset ja tarkastukset määrätään yleensä rakennusluvassa ja tarvittaessa aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana.
Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että näiden katselmusten ja tarkastusten toimittamista pyydetään hyvissä ajoin.

Katselmusten ajankohdat

 1. Aloituskokous pidetään ennen rakennustyöhön ryhtymistä ja kokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja (koskee vain suurempia tai erityisen vaativia rakennushankkeita esim. uusi asuinrakennus).
   
 2. Sijainnin merkitseminen, rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään maastoon ennen rakentamisen aloittamista.
   
 3. Pohjakatselmus, kun perustusta varten tarpeelliset maankaivu- ja/tai louhintatyöt on suoritettu.
   
 4. Sijaintikatselmus, kun perustuksen laudoitus ja raudoitus on tehty.
   
 5. Perustuskatselmus, kun perustustyö on suoritettu loppuun ja laudoitukset on purettu, mutta täyttötyöt vielä tekemättä.
   
 6. Rakennekatselmus, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty.
   
 7. Hormikatselmus, kun hormit ovat valmiit eikä niitä vielä ole peitetty.
   
 8. Käyttöönottokatsemus (osittainen loppukatselmus), ennen kuin voit muuttaa uuteen kotiisi tai ottaa rakentamasi rakennuksen muuten käyttöön, tulee rakennuksessa suorittaa käytöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus.
   
 9. Loppukatselmus, kun rakennus on valmis ja pihamaan järjestelyt on suoritettu.

 

Muistathan tehdä henkilöasiakkaan rakentamisilmoituksen ajoissa rakennusluvan alaisista töistä ennen käyttöönotto- ja loppukatselmusta! Ohjeet ilmoituksen tekemiseen vero.fi -sivulta.
 

Työsuojeluviranomainen (AVI) valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa ja he ovat julkaisseet Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista

Yhteystiedot

PTV-sisältö

Tekninen toimisto

Käyntitiedot

 • Käyntiosoitteet
  • Kauppakatu 4, 2. kerros
  • 82600 Tohmajärvi
  • Näytä sijainti
  • Katri Helenan raitti
 • Aukioloajat
  • Maanantai 9.00—15.00
  • Tiistai—Keskiviikko 9.00—11.00
  • Torstai 9.00—15.00
  • Perjantai 9.00—11.00

Näytä sijainti

Rakentamisilmoitus Vero.fi