Musiikkiopiston johtokunta -alasivun pääkuva

Musiikkiopiston johtokunta -esittely

Musiikkiopiston johtokunnan tehtävät

Musiikkiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista musiikin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Opetuksen tulee kehittää valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin.


Oppilaitoksen toiminnan järjestämisessä noudatetaan, sen lisäksi mitä laissa ja asetuksessa taiteen perusopetuksesta tai muutoin on säädetty tai määrätty, hallintosäännön määräyksiä.

 

Musiikkiopiston johtokunnan jäsenet 2021 - 2025


Rahunen Arja, puheenjohtaja

Attila-Pekonen Talvikki, varapj

Kuikka Heikki

Laukkanen Leena

Pajula Niina

Salomaa Jani

Tahvanainen Martti

Tanskanen Markku

Tolvanen Paula

Väistö Elina

Leppänen Kauko, opp.edustaja

Ertolahti-Mertanen, Susanna, rehtori, esittelijä   

Pesonen Tommi, kh:n edustaja 

Karjalainen Ville, opettajien edustaja

Karppinen Riitta, muun henkilökunnan edustaja

 

Johtakunnan jäsenten yhteystiedot:

Rahunen Arja, puheenjohtaja, arja.rahunen@luottamus.kitee.fi, 040 516 5842  

Attila-Pekonen Talvikki, varapj. talvikki.attila-pekonen@luottamus.liperi.fi 

Kuikka Heikki, heikki.kuikka@luottamus.polvijarvi.fi, 040 952 5828

Laukkanen Leena, leena.laukkanen@luottamus.heinavesi.fi, 0400 223 275 

Pajula Niina, niina.pajula@luottamus.raakkyla.fi, 040 758 1806

Salomaa Jani, jani.salomaa@luottamus.liperi.fi

Tahvanainen Martti, martti.tahvanainen@luottamus.tohmajarvi.fi, 040 952 3892

Tanskanen Markku, markku.tanskanen@outokummunkaupunki.fi, 050 575 4617

Tolvanen Paula, paula.tolvanen@luottamus.kitee.fi

Väistö Elina, elina.vaisto@luottamus.tohmajarvi.fi

Leppänen Kauko opp. leppaselle@gmail.com, 0504313304

Ertolahti-Mertanen, Susanna, esittelijä, susanna.ertolahti@tohmajarvi.fi, 040 105 4045     

Pesonen Tommi, kh:n edustaja, tommi.pesonen@tohmajarvi.fi, 050 560 2146

Karppinen Riitta, riitta.karppinen@tohmajarvi.fi, 040 105 4046    

Karjalainen Ville, ville.karjalainen@edu.tohmajarvi.fi


    

 

Yhteystiedot

Kunnan Facebook syöte