Ohjeita huoltajalle

Ohjeita huoltajalle

Vaihtovaatteet ja varusteet

Muistathan ottaa lapselle hoitopaikkaan mukaan nimikoidut sisätossut ja vaihtovaatteet.

Vaihtovaatteet kannattaa tarkistaa ja täydentää säännöllisesti. Hoitopaikassa ulkoillaan päivittäin lähes säällä kuin säällä, joten varaathan lapsellesi säänmukaiset ulkoiluvarusteet (esim. kuravaatteet ja kumisaappaat, talvella toppavarusteet ja vaihtorukkaset).

Mikäli lapsesi tarvitsee vielä tuttia, tuttipulloa, äidinmaidonvastiketta tai vaippoja, on nämä tuotava kotoa.

Jos lapsesi sairastuu

Sairasta lasta ei saa tuoda hoitoon. Lapsen on parempi parantua kotona. Sääntönä voidaan pitää esimerkiksi yhtä kuumeetonta päivää ennen kuin lapsi palaa päivähoitoon. Kuume ei ole ainoa kotiin jäämisen peruste, vaan lapsen on kyettävä ulkoilemaan ja toimimaan kaikissa hoitotilanteissa.

Käsien pesu

Sairauksien levämisen estämiseksi pyydämme huolehtimaan lasten käsien pesusta saippualla päivähoitoon saapuessa ja mielellään myös kotiin lähtiessä.

 

Asiakasmaksut ja laskutus

Korkein asiakasmaksu vahvistetaan, jos tuloselvitykset ovat puutteelliset tai tulotodistuksia ei ole toimitettu kahden kuukauden sisällä hoidon alkamisesta.

Jos lapsen varattu tuntimäärä ylittyy, peritään siltä kuukaudelta maksutaulukon mukainen seuraava korkeampi maksu. Jos varatut tuntimäärät ylittyvät useamman kerran, päivitetään sijoitus- ja maksupäätökset korkeammalle tuntimäärälle.

Asiakasmaksulain mukaan tuloina huomioidaan kaikki muut tulot paitsi:

lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kanasaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.  

 

Ohjeita hoitoaikojen ilmoittamisesta löydät täältä.

 

Varhaiskasvatus Tohmajärvellä

Hae varhaiskasvatuspaikkaa

Päivähoitoaikojen ilmoittaminen

Lomakkeet