Henkilöstö

Henkilöstöraportti leipäteksti

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö

Tohmajärven kunta työllistää noin 300 henkilöä. Perinteiset kunnan toiminnot ovat meillä yleishallinnon, teknisen ja sivistyksen toimialoilla. Olemme asukasmääräämme nähden työllistäjänä kokoamme suurempi kunta, kun meillä on hallinnoitavanamme kaksi monikunnallista yksikköä: seitsemän kunnan alueella toimiva Keski-Karjalan Musiikkiopisto ja koko Pohjois-Karjalan alueella toimiva Pohjois-Karjalan lomituspalvelu. Henkilöstössämme on siis poikkeuksellisen paljon musiikinopettajia ja maatalouslomittajia. Muuten suurimman henkilöstöryhmämme muodostavat opettajat. 

 

Avoimia työpaikkoja meillä on lähes koko ajan, tarkempaa tietoa rekrytoinnistamme voit lukea sivulta Avoimet työpaikat

 

Monenlaista henkilöstöön liittyvää tietoa raportoimme vuosittain henkilöstökertomuksessa, joista tuoreimpia pääset katselemaan alla olevista linkeistä.

 

Henkilöstökertomus 2023

Henkilöstökertomus 2022

Henkilöstöraportti 2021

Henkilöstöraportti 2020

Henkilöstökertomus 2019

 

 

Whistleblower-ilmoituskanava / Ilmoittajansuojelu 

Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä organisaation toiminnassa. Ilmoitettavia väärinkäytösepäilyjä voivat olla esimerkiksi epäily virka-aseman väärinkäyttämisestä, petoksesta tai työturvallisuusrikkomuksesta. Voit lähettää ilmoitukset väärinkäytöksestä helposti ja turvallisesti lomakkeella ja noudattaen lomakkeen ohjeita.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen väärinkäytöksestä oikeuskanslerin viraston ilmoituskanavan kautta https://oikeuskansleri.fi/tietoa-ilmoittajansuojelusta

Laissa Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (20.12.2022/1171) määriteltyjen organisaatioiden kuten kuntien, joissa työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50, on perustettava sisäinen ilmoituskanava rikkomista koskevan tiedon ilmoittamista ja ilmoituksen perusteella toteutettavia toimenpiteitä varten. Kunnan henkilöstöllä on oma sisäinen ilmoituskanava näihin ilmoituksiin.

Yleinen palautekanava

Huomaathan, että ilmoituskanava on vakavien väärinkäytösten ilmoittamiseen tarkoitettu kanava. Yleinen palautekanava löytyy täältä: https://www.tohmajarvi.fi/palaute

 

 

 

Yhteystiedot

PTV-sisältö

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla