Henkilöstö

Henkilöstöraportti leipäteksti

Henkilöstöraportti on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan arvioida, miten kunnan henkilöstöstrategia on toteutunut.

Henkilöstöraportti antaa tietoa

organisaation henkilöstövoimavaroista
henkilöstövoimavarojen käytöstä
henkilöstövoimavaroissa tapahtuneista muutoksista.

Tavoitteena pitkäjänteinen suunnittelu
Henkilöstöraportti on tarkoitettu tukemaan strategista henkilöstöjohtamista. Strategisessa henkilöstöjohtamisessa tarvitaan pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua, jonka lähtökohtana ovat kunnan visio ja palvelustrategia.

Henkilöstöraportoinnissa havainnoidaan ja arvioidaan niitä muutos- ja kehityssuuntia, joilla arvioidaan vaikuttavan henkilöstön työkykyyn. Vaikka raportissa kuvataan toteutunutta henkilöstötilannetta, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota myös tulevaisuuteen.

Henkilöstökertomus 2019

Henkilöstökertomus 2018

Henkilöstöraportti 2017

Henkilöstöraportti 2016
Henkilöstöraportti 2015
Henkilöstöraportti 2014
Henkilöstöraportti 2013

Yhteystiedot

PTV-sisältö

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla