Henkilöstö

Henkilöstöraportti leipäteksti

Henkilöstöraportti on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan arvioida, miten kunnan henkilöstöstrategia on toteutunut.

Henkilöstöraportti antaa tietoa

organisaation henkilöstövoimavaroista
henkilöstövoimavarojen käytöstä
henkilöstövoimavaroissa tapahtuneista muutoksista.

Tavoitteena pitkäjänteinen suunnittelu
Henkilöstöraportti on tarkoitettu tukemaan strategista henkilöstöjohtamista. Strategisessa henkilöstöjohtamisessa tarvitaan pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua, jonka lähtökohtana ovat kunnan visio ja palvelustrategia.

Henkilöstöraportoinnissa havainnoidaan ja arvioidaan niitä muutos- ja kehityssuuntia, joilla arvioidaan vaikuttavan henkilöstön työkykyyn. Vaikka raportissa kuvataan toteutunutta henkilöstötilannetta, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota myös tulevaisuuteen.

Henkilöstökertomus 2022

Henkilöstöraportti 2021

Henkilöstöraportti 2020

Henkilöstökertomus 2019

Henkilöstökertomus 2018

Henkilöstöraportti 2017

 
 
 
 

 

Whistleblower-ilmoituskanava / Ilmoittajansuojelu 

 

 

Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä organisaation toiminnassa. Ilmoitettavia väärinkäytösepäilyjä voivat olla esimerkiksi epäily virka-aseman väärinkäyttämisestä, petoksesta tai työturvallisuusrikkomuksesta. Voit lähettää ilmoitukset väärinkäytöksestä helposti ja turvallisesti lomakkeella ja noudattaen lomakkeen ohjeita.

Efecte Whistleblower-–palvelu on kanava vakavien väärinkäytösten ilmoittamiseen ja se on nyt henkilöstön sisäisessä käytössä. Whistleblowing –ilmoituskanavassa ilmoituksen voi tehdä joko nimettömästi tai omalla nimellä. Ne organisaatiot, jotka eivät salli nimettömiä ilmoituksia, eivät löydy organisaatiolistalta, jota ilmoitus koskee. Nimellisiin ilmoituksiin pyydetään ilmoittajan nimen lisäksi sähköpostiosoite. 

Muut voivat tehdä ilmoituksia oikeuskanslerin viraston ilmoituskanavan kautta https://oikeuskansleri.fi/tietoa-ilmoittajansuojelusta

Laissa Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (20.12.2022/1171) määriteltyjen organisaatioiden kuten kuntien, joissa työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50, on perustettava sisäinen ilmoituskanava rikkomista koskevan tiedon ilmoittamista ja ilmoituksen perusteella toteutettavia toimenpiteitä varten.

 

Yleinen palautekanava

Huomaathan, että ilmoituskanava on vakavien väärinkäytösten ilmoittamiseen tarkoitettu kanava. Yleinen palautekanava löytyy täältä: https://www.tohmajarvi.fi/palaute

 

 

 

Yhteystiedot

PTV-sisältö

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla