http://tohmajarvi.arcusys.fi/avoimet-ty%25c3%25b6paikat -alisivun kuva

Työllisyyspalvelut Työllisyyshankkeet

KUHINA -hanke, SILTA -hanke ja TNO -hanke

 

KUHINA -hanke

Kuhinan tuki työllistymiseen ja työllistämiseen

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kuhina -Järjestötyöllistäminen työllisyyden ekosysteemissä -hanke (2024-2026) on aloittanut toimintansa vuoden alussa lähes koko Pohjois-Karjalan alueella ja myös Tohmajärvellä.

Kuhinan Keski-Karjalan työhönvalmentaja Saara Kokkonen tarjoaa yksilöllistä valmennusta työllistymiseensä tukea tarvitseville työttömille työnhakijoille. Työhönvalmennuksen tavoite on nopea työelämään kiinnittyminen ja pysyvämpi työllistyminen. Valmennuksessa voidaan keskittyä myös koulutusvaihtoehtojen kartoittamiseen.

Työhönvalmennukseen tullaan tutustumiskäynnin kautta. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, voit ottaa yhteyttä Saara Kokkoseen puhelimitse 050 339 1147 tai sähköpostilla saara.kokkonen@pksotu.fi.

Työnhakijoiden tukemisen lisäksi hanke tarjoaa neuvoja ja apua työllistämiseen alueen työnantajille – niin yrityksille kuin yhdistyksillekin.

Kuhina on Euroopan unionin osarahoittama ESR+-hanke. Lisäksi hankkeen rahoittajia ovat Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton tulevaisuusrahasto sekä hankkeen kumppanikunnat.

Lisätietoa: www.pksotu.fi/kuhina 

 

SILTA - Sosiaalinen Integraatio, Linkitetty Työllistäminen ja Aktivoiva osallistuminen -hanke

Hankkeen toimintalinja: 4. Työllistävä, osaava ja osallistuva Suomi

Erityistavoite: Yhdenvertaiseen osallisuuteen

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat Keski-Karjalan työttömät työikäiset maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset sekä Ukrainan pakolaiset. SILTA -hanke edistää maahanmuuttajien integroitumista ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä vahvistaa heidän työllistymisensä edellytyksiä. 

Hanketta hallinnoi Keski-Karjalan Maahanmuuttajayhdistys ALJANS ry ja rahoittajana toimii Euroopan Unioni sekä osarahoittajina Kiteen kaupunki ja Tohmajärven kunta. Hankeaika on 1.1.2024 - 30.6.2025.

Hankkeen ydintavoite on työikäisten työttömien maahanmuuttajien ja Ukrainan pakolaisten työ- ja toimintakyvyn parantuminen

Hankkeen varsinaisina tavoitteina on varsinaisen kohderyhmän:

  • 1. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistuminen
  • 2. Koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien parantuminen ja vahvistuminen

Yhteystiedot:

Tatjana Swahne, projektipäällikkö, hanke.silta@gmail.com, p. 050 565 8184

Natalia Haikara, projektityöntekijä, hanke.silta@gmail.com, p. 045 641 6868

Venäjänkielinen esite

 

TNO -hanke

TNO hanke on Joensuun kaupungin hallinnoima ESR+ ryhmähanke. Osatoteuttajina hankkeessa ovat maakunnan muut kunnat sekä UEF, Karelia, Riveria sekä Rastor-instituutti. Hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Karjalan alueen työllisyyden kynnyksetön tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön asiakaspalvelupiste –malli.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla (TNO) tarkoitetaan monialaisena, monihallinnollisena ja - ammatillisena kumppanuuteen perustuvana verkostoyhteistyönä tuotettua palvelukokonaisuutta, joka on suunniteltu kaikille koulutus- ja uravalintatilanteessa oleville ihmisille sekä työelämän organisaatioille henkilöstön osaamisen kehittämiseksi.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.3.2024 - 31.12.2026, mutta hankkeen palveluneuvojat aloittavat työnsä vasta elokuussa 2024, jolloin Tohmajärvellekin jalkautuu hankkeen palveluneuvoja. Hankkeen tuella jokainen kunta kehittää omien tarpeidensa mukaisen työllisyyttä edistävän palvelukokonaisuuden, johon työllisyysalueen järjestämät viranomaispalvelut nivoutuvat yhteen. TNO –hankkeen aikana muodostetaan jokaiselle palvelupisteelle myös kunnan nuorten tarvitsema palvelusisältö.

Tähän lisätään palveluneuvojan yhteystiedot, kunhan ne ovat saatavissa.

 

 

 

 

Uutiset

angle-left PRESIDENTINVAALIMAINONTA 2024

PRESIDENTINVAALIMAINONTA 2024

   TOHMAJÄRVEN KUNTA, Keskusvaalilautakunta p. 040 105 4103

                                                                                                                       

                                                                                                                      

PRESIDENTINVAALIMAINONTA 2024

Suositus vaalimainonnasta on, että ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 10.1.2024.

Tekninen toimi pystyttää mainostelineet viikon 2 alussa seuraaviin paikkoihin:

  1. Tori, kunnallistalon puoleinen sivu, mainokset torille päin, Talluksentie 3
  2. Ravintola Kotipirtin piha-alue, Talluksentie 26
  3. Onkamon vanha koulu, ekopiste, Onkamontie 341
  4. Arppen pihapiiri, Hopeakalliontie 1

 

Mainosten alustat toimitetaan liikuntahallille (Kirkkotie 10), jonka yläaulassa mainokset voi liisteröidä maanantaina  8.1.2024 ja tiistaina 9.1.2024 klo 8.00-20.00.

 Liisterit ja sudit ovat kunnan puolesta.

Mainostelineessä on 1 paikka/ehdokasasettaja.

Ehdokasasettajien tulee huolehtia myös mainosten kiinnityksestä telineisiin.

Mainokset asetetaan telineisiin vasemmalta oikealle.

 

Vaalimainokset poistetaan telineistä kunnan toimesta viikon sisällä vaaleista.

 

Terveisin

PIRJO ROUVINEN

Pirjo Rouvinen, keskusvaalilautakunnan sihteeri

pirjo.rouvinen@tohmajarvi.fi

PTV-sisältö

Hankkeet

Yhteystiedot KUHINA -hanke

Saara Kokkonen

Työhönvalmentaja

p. 050 339 1147

saara.kokkonen@pksotu.fi   

 

Yhteystiedot SILTA -hanke

Tatjana Swahne

Projektipäällikkö  

+358505658184 (suomi ja venäjä)

 

Natalia Haikara

Projektityöntekijä

+358456416868 (venäjä)