http://tohmajarvi.arcusys.fi/avoimet-ty%25c3%25b6paikat -alisivun kuva

Työllisyyspalvelut Työllisyyshankkeet

KUHINA -hanke, SILTA -hanke ja TNO -hanke

 

KUHINA -hanke

Kuhinan tuki työllistymiseen ja työllistämiseen

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kuhina -Järjestötyöllistäminen työllisyyden ekosysteemissä -hanke (2024-2026) on aloittanut toimintansa vuoden alussa lähes koko Pohjois-Karjalan alueella ja myös Tohmajärvellä.

Kuhinan Keski-Karjalan työhönvalmentaja Saara Kokkonen tarjoaa yksilöllistä valmennusta työllistymiseensä tukea tarvitseville työttömille työnhakijoille. Työhönvalmennuksen tavoite on nopea työelämään kiinnittyminen ja pysyvämpi työllistyminen. Valmennuksessa voidaan keskittyä myös koulutusvaihtoehtojen kartoittamiseen.

Työhönvalmennukseen tullaan tutustumiskäynnin kautta. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, voit ottaa yhteyttä Saara Kokkoseen puhelimitse 050 339 1147 tai sähköpostilla saara.kokkonen@pksotu.fi.

Työnhakijoiden tukemisen lisäksi hanke tarjoaa neuvoja ja apua työllistämiseen alueen työnantajille – niin yrityksille kuin yhdistyksillekin.

Kuhina on Euroopan unionin osarahoittama ESR+-hanke. Lisäksi hankkeen rahoittajia ovat Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton tulevaisuusrahasto sekä hankkeen kumppanikunnat.

Lisätietoa: www.pksotu.fi/kuhina 

 

SILTA - Sosiaalinen Integraatio, Linkitetty Työllistäminen ja Aktivoiva osallistuminen -hanke

Hankkeen toimintalinja: 4. Työllistävä, osaava ja osallistuva Suomi

Erityistavoite: Yhdenvertaiseen osallisuuteen

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat Keski-Karjalan työttömät työikäiset maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset sekä Ukrainan pakolaiset. SILTA -hanke edistää maahanmuuttajien integroitumista ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä vahvistaa heidän työllistymisensä edellytyksiä. 

Hanketta hallinnoi Keski-Karjalan Maahanmuuttajayhdistys ALJANS ry ja rahoittajana toimii Euroopan Unioni sekä osarahoittajina Kiteen kaupunki ja Tohmajärven kunta. Hankeaika on 1.1.2024 - 30.6.2025.

Hankkeen ydintavoite on työikäisten työttömien maahanmuuttajien ja Ukrainan pakolaisten työ- ja toimintakyvyn parantuminen

Hankkeen varsinaisina tavoitteina on varsinaisen kohderyhmän:

  • 1. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistuminen
  • 2. Koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien parantuminen ja vahvistuminen

Yhteystiedot:

Tatjana Swahne, projektipäällikkö, hanke.silta@gmail.com, p. 050 565 8184

Natalia Haikara, projektityöntekijä, hanke.silta@gmail.com, p. 045 641 6868

Venäjänkielinen esite

 

TNO -hanke

TNO hanke on Joensuun kaupungin hallinnoima ESR+ ryhmähanke. Osatoteuttajina hankkeessa ovat maakunnan muut kunnat sekä UEF, Karelia, Riveria sekä Rastor-instituutti. Hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Karjalan alueen työllisyyden kynnyksetön tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön asiakaspalvelupiste –malli.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla (TNO) tarkoitetaan monialaisena, monihallinnollisena ja - ammatillisena kumppanuuteen perustuvana verkostoyhteistyönä tuotettua palvelukokonaisuutta, joka on suunniteltu kaikille koulutus- ja uravalintatilanteessa oleville ihmisille sekä työelämän organisaatioille henkilöstön osaamisen kehittämiseksi.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.3.2024 - 31.12.2026, mutta hankkeen palveluneuvojat aloittavat työnsä vasta elokuussa 2024, jolloin Tohmajärvellekin jalkautuu hankkeen palveluneuvoja. Hankkeen tuella jokainen kunta kehittää omien tarpeidensa mukaisen työllisyyttä edistävän palvelukokonaisuuden, johon työllisyysalueen järjestämät viranomaispalvelut nivoutuvat yhteen. TNO –hankkeen aikana muodostetaan jokaiselle palvelupisteelle myös kunnan nuorten tarvitsema palvelusisältö.

Tähän lisätään palveluneuvojan yhteystiedot, kunhan ne ovat saatavissa.

 

 

 

 

Uutiset

angle-left Johda yritystäsi ja itseäsi- johtamisvalmennus pienille yrityksille

Johda yritystäsi ja itseäsi- johtamisvalmennus pienille yrityksille

Viiden yrityksen ryhmävalmennus.
Kouluttaja: Maija Holopainen, Mflow Improvement Oy


Mitä osallistuja saa valmennuksesta:
• Tietoja strategian tekemistä varten, uusi strategia on aloitettu yhdessä.
• Keinoja johtaa toimintaa strategian mukaisesti.
• Uusia keinoja johtaa muutostilanteita, kehittämistä sekä itseään.

Valmennuksen tavoitteena on ohjata yrittäjää ja yrityksen johtoa kirkastamaan ja selkeyttämään
yrityksen tulevaisuuden suuntaa ja liiketoiminnan kärkiä. Valmennuksessa saat apua tavoitteiden
tunnistamiseen ja seuraavien askeleiden ottamiseen.

Valmennuksen aikataulu:
Aloitus 10.2.2023 klo 9—13.
Puolikkaat päivät: 17.2. • 2.3. • 15.3. • 20.3. • 27.3.
Muutokset mahdollisia.
Jokainen valmennuskerta sisältää teoriaa ja tehtäviä.
Yhteisen valmennuksen lisäksi yrityskohtaista valmennusta 0,5 pv.
Valmennuksen jälkeen etätapaaminen valmentajan kanssa.

Valmennusohjelman sisältö:
• Lean-perusteet
• Nykytilan analysointi
• Pitkän tähtäimen visio ja ensimmäinen tavoitetila
• Strateginen liiketoiminnan suunnittelu ja seuranta
• Itsensä johtaminen
• Muutosjohtajuus
• Ongelmanratkaisutaidot ja –menetelmät
Hinta: 180—280 € + alv yrityksen koosta riippuen.
Valmennuksen järjestää Pre Act—Muutos on mahdollisuus –hanke.

Kysy lisää ja ilmoittaudu:
Päivi Kipinoinen
040 770 4938
paivi.kipinoinen@kitee.fi

PTV-sisältö

Hankkeet

Yhteystiedot KUHINA -hanke

Saara Kokkonen

Työhönvalmentaja

p. 050 339 1147

saara.kokkonen@pksotu.fi   

 

Yhteystiedot SILTA -hanke

Tatjana Swahne

Projektipäällikkö  

+358505658184 (suomi ja venäjä)

 

Natalia Haikara

Projektityöntekijä

+358456416868 (venäjä)