http://tohmajarvi.arcusys.fi/avoimet-ty%25c3%25b6paikat -alisivun kuva

Työllisyyspalvelut Työllisyyshankkeet

Työllisyyshankkeet

Vuoden 2019 toukokuun loppuun kestävä Työllistyvä Keski-Karjala -hanke ohjaa työttömiä työllistymistä edistäviin palveluihin. Ketin hallinnoiman Koulutustehtaasta kasvua -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten työvoimatarpeiden ja sopivan työvoiman kohtaamista.
 

Työllistyvä Keski-Karjala -hanke

Työllistyvä Keski-Karjala hanke torjuu työttömyyttä ja edistää työllisyyttä.

Hanketta hallinnoi Tohmajärven kunta, kuntakumppaneina ovat Kiteen kaupunki ja Rääkkylän kunta. Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke kestää toukokuun 2019 loppuun.

Hankkeen asiakkaita ovat pitkäaikaistyöttömät keskikarjalaiset henkilöt, joiden työllistymistä edistetään ohjaamalla heitä työllistymistä edistäviin palveluihin kuten työkokeiluun, palkkatukityöhön, työvalmennukseen tai suorittamaan ammatillista- täydennys- tai työvoimapoliittista koulutusta. Asiakkaita ohjataan myös avoimille työmarkkinoille.

Hankkeessa tehdään asiakas- ja kehittämisyhteistyötä Keski-Karjalan alueen yhdistysten, yritysten, TE-palvelujen, Kelan, sosiaalitoimen, Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP), Riverian ja muiden koulutusorganisaatioiden sekä paikallisten ja maakunnallisten työllisyystoimijoiden kanssa, Kehittämistyön tuloksena syntyy kuntaorganisaatiolle uusia työkaluja pitkäaikaistyöttömyydesta johtuvien taloudellisten ja sosiaalisten kustannusten vähentämiseen.

Yhteystiedot

projektipäällikkö Heli Niemelä
040 105 4105
heli.niemela@tohmajarvi.fi  
                                                                         

Yhteystiedot

PTV-sisältö