Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on käytössä perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. Tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla (alv 0 %) vuoden kuluessa vauvan syntymästä. 

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä. Kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Lista palveluntuottajista

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Uutiset

angle-left Tohmajärven kunnalle tunnustus avoimesta ja demokraattisesta hallinnosta sekä päätöksenteosta!

Tohmajärven kunnalle tunnustus avoimesta ja demokraattisesta hallinnosta sekä päätöksenteosta!

Tohmajärven kunta on ensimmäisten kuntien joukossa saanut tunnustuksen viiden muun suomalaiskunnan kanssa avoimesta ja demokraattisesta hallinnosta sekä päätöksenteosta.
European Label of Governance Excellence -tunnustus myönnettiin torstaina 30.5 Helsingissä pidetyssä palkintogaalassa.

Euroopan neuvoston ja HAUSin johtama Suomen ELOGE-prosessi alkoi viime syksynä. Hyvä demokraattinen hallinto toimii perustana laadukkaiden julkisten palvelujen tuottamiseen, vastuulliseen resurssien hallintaan ja kansalaisten osallistumiseen paikallisessa päätöksenteossa. Kunnat tekivät hyvin laajan itsearvioinnin ja todensivat osaamistaan ja tekemistään. Viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden oman arvioinnin ja lukuisten dokumenttien lisäksi arvioinnissa oli mukana mm. kuntalaisten antama palaute Tohmajärven kunnan toiminnasta.
Tohmajärveltä saatiin yhteensä 133 kuntalaisten vastausta ja 50 viranhaltijoiden/työntekijöiden ja luottamushenkilöiden vastausta. Saatujen vastausten määrä riitti siihen, että kunta eteni ELOGE-prosessin seuraavaan vaiheeseen eli dokumentaation keräämiseen ja arviointiin. Kunnat, jotka pystyivät osoittamaan noudattavansa Euroopan neuvoston ministerikomitean suosittelemaa 12 hyvän hallinnon periaatetta, saivat eurooppalaisen hallinnon arvomerkin. Suomi oli mukana arvioinnissa nyt ensimmäistä kertaa. Päätöksen merkin saamisesta teki suomalaisten organisaatioiden komitea Valtioneuvoston johdolla.

Tohmajärven kunnan erityisen hyvät käytännöt ovat:

1) Suksivuokraamo, josta on mahdollista vuokrata hiihtovälineitä maksutta. Kunta on satsannut runsaasti resursseja erilaisten ulkoliikuntapaikkojen kun-nostamiseen ja rakentamiseen.

2) Kuntalaisten kyselyn tulokset olivat parhaat kaikista hankkeeseen osallistuneista kunnista, ja kiitosta sai erityisesti kunnan aktiivinen tiedottaminen.

3) Tohmajärven kunnassa on innovoitu omanlaisensa osallistavan budjetoinnin muoto ns. valtuutettujen kymppitonnit (valtuutetun henkilökohtainen 10 000 euron kehittämisraha). Prosessiin kuuluu kymppitonnilomake kuntalaisten ideoita varten. Kunnan kehityskohteita ovat palveluiden saavutettavuuden aiheuttamat haasteet sekä alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen.

Kokonaisarvosanan laskemiseksi käytettiin painotettua keskiarvoa, jossa otetaan huomioon sekä arvosanat että niiden painotukset.

Tohmajärven kokonaisarvosana lasketaan seuraavasti:
Itsearviointi: 4,976 (painotus 80 %)
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kysely: 3,758 (painotus 10 %)
Luottamushenkilöiden kysely: 4,342 (painotus 10 %)

Kokonaisarvosana on noin 4,8, ja näin ollen se ylittää minimivaatimuksen 3,75

Kiitos hyvästä työstä avoimen ja demokraattisen hallinnon sekä päätöksenteon eteen kaikille kunnan työntekijöille sekä luottamushenkilöille! Erityiskiitos tunnustuksen eteen tehdystä työstä hallintopäällikkö Heidi Pitkäselle ja hallintosihteeri Susanna Rannasalolle! Tohmajärven tunnustusta oli vastaanottamassa kunnahallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen, kunnanjohtaja Mikko Löppönen, hallintopäällikkö Heidi Pitkänen ja hallintosihteeri Susanna Rannasalo

EUROPEAN LABEL OF GOVERNANCE EXCELLENCE -PILOTOINTI HUIPENTUI PALKINTOSEREMONIAAN HELSINGISSÄ: https://haus.fi/ajankohtaista/european-label-of-governance-excellence-pilotointi-huipentui-palkintoseremoniaan-helsingissa/

alla kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarisen kiitospuhe saamasta tunnustuksesta. 

Yhteystiedot

PTV-sisältö