Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on käytössä perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. Tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla (alv 0 %) vuoden kuluessa vauvan syntymästä. 

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä. Kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Lista palveluntuottajista

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Uutiset

angle-left KUNTALAISKYSELY SÄÄSTÖTOIMENPITEISTÄ

KUNTALAISKYSELY SÄÄSTÖTOIMENPITEISTÄ

Kyselyn vastausaika on päättynyt, kiitos kaikille vastauksista.

vastauksia tuli yhteensä 238.

Tohmajärven kunnan vuoden 2024 talousarvio on hieman yli puoli miljoona euroa alijäämäinen, vaikka kuluja on karsittu vuoden 2023 talousarviosta miljoonan euron verran. Isossa osassa Suomen kunnissa valtionrahoituksen osuus on laskeva edeltäviin vuosiin nähden ja palvelut on pystyttävä järjestämään entistä tehokkaammin. Palveluiden tuotantomuotoja tulee myös tarkastella. Tuotetaanko palvelut itse, ostopalveluina tai kuntien välisellä yhteistyöllä.  On myös pohdittava, mikä on palveluiden laajuus, kun kyse ei ole mitoitetuista lakisääteisistä palveluista. Myös kunnan omaisuuden tarkastelu ja henkilöstön tehtävänkuvat ovat keskeisiä asioita, kun taloutta aletaan sopeuttamaan tuleville vuosille. Keskiössä tulee olla kuntalainen, eli ratkaisut tulisi tehdä niin, että kuntalaisen arjessa talouden tasapainottamisen ratkaisut näkyisivät mahdollisimman vähän. Sinulla on mahdollisuus antaa mielipiteesi tämän kuntalaiskyselyn avulla tulevaa päätöksentekoa varten, miten Tohmajärven kunnan taloudellista tilannetta tulisi parantaa.

 

Tohmajärven kunta on jo käynyt yt-neuvottelut henkilöstösäästöjen löytämiseksi. Neuvotteluissa työnantaja asetti neuvotteluille 500.000 euromääräisen tavoitteen, josta neljännes tulisi toteutua vuoden 2024 aikana. Neuvottelujen tuloksena toimialojen esitysten pohjalta löydettiin n. 545.000 euron henkilöstösäästöt vuoteen 2026 mennessä ja niistä 25% toteutuu vuoden 2024 aikana. Euromääräinen säästötavoite henkilöstökustannuksista toteutui. Löydetyt keinot eivät muutu säästöiksi ilman niiden viemistä päätöksentekoon ja ilman niistä erikseen päättämistä. Lisäksi tulee löytää muita säästöjä. Kunnanhallitus käsittelee säästöpakettia kokouksessaan 3.6.2024 ja kunnanvaltuusto tekee säästöistä periaatepäätöksen kokouksessaan 17.6.2024.

 

Säästöpaketista toteutetaan kuntalaiskysely 24.5.-16.6.2024.

 

Kysely kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä säästötoimenpiteistä. Haluaisimme kuulla, mitkä säästötoimenpiteet olisivat sinusta toteuttamiskelpoisia ja mitkä eivät. Osallistumalla tähän kyselyyn ja antamalla mielipiteesi voit vaikuttaa toteutettaviin säästötoimenpiteisiin.

 

Kyselyyn voi osallistua sähköisesti https://forms.office.com/e/hSJxExSTUw

tai paperisella lomakkeella, joita saa kunnan viraston aulasta aukioloaikojen puitteissa tai Kaivolta.

Yhteystiedot

PTV-sisältö