Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa.

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, esiopetus ja esiopetuksen leikkitoiminta.

Vanhempainrahakauden jälkeen huoltajat voivat hakea lapselle kunnallista päivähoitopaikkaa tai vaihtoehtoisesti Kansaneläkelaitokselta (Kela) kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

 

Daisy, varhaiskasvatuksen järjestelmä

Daisy-palveluissa Tohmajärven varhaiskasvatuksen sähköiset asiointikanavat ja päätökset.

Lue lisää tästä.

eDaisy  päivähoitohakemukset, muutokset, päätökset ja tuloselvitykset.

DaisyNet hoitoaikojen ilmoittaminen

Ohje hoitoaikojen ilmoittamisesta

 

Lomakkeet (tulostettavat)

Avoimet työpaikat varhaiskasvatuksessa

Indeksitarkistus v. 2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2020. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikilta varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajilta, joiden tulot on otettu huomioon lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määritettäessä, tullaan pyytämään tuloselvitys todistuksineen. Maksupäätös päivitetään tämän tuloselvityksen perusteella ja uusi päätös tulee voimaan 1.8.2020.

 

Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon käyttäjinä kunnat voivat hakea tulorekisteristä 1.1.2020 lähtien palkkatietoja omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti eli esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämistä varten. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteristä kunnat saavat myös eläke- ja etuustulojen tiedot.

Koska kunnat saavat alussa tulorekisteristä vain palkkatiedot, tulee huoltajien ilmoittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten edelleen mm. eläkkeet ja etuudet, Kelan maksamat peruspäivärahat, työmarkkina- ja koulutustuet, sairauspäivärahat, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat, pääomatulot, metsätulot, yrittäjän työtulot ja elatusavut.