Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Maksut Tohmajärven varhaiskasvatuksessa 1.8.2024 alkaen löydät täältä.
 

Tuloselvitys

Lähetä tuloselvitys liitteineen sähköisesti eDaisysta.

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa tulotodistukset (esim. palkkalaskelmat, Kelan päätökset ja opiskelijatodistukset) varhaiskasvatuksen toimistoon os. Järnefeltintie 1 (2 krs), 82600 Tohmajärvi tai alaoven vieressä olevaan lukolliseen postilaatikkoon. Tulotodistusten toimittamista esim. sähköpostitse ei suositella tietoturvallisuuden vuoksi.

Muistathan ilmoittaa kaikki perheen tulot eli samassa osoitteessa lapsen kanssa asuvien huoltajien, huoltajan puolison ja hoidossa olevan lapsen tulot. Lisäksi on ilmoitettava metsänomistuksista  omistusosuus prosentteina, sijaintikunta sekä ala hehtaareina, jolloin saamme tarkistettua metsän laskennallisen tuoton.
 

Tuntiperusteinen kuukausimaksu

Kunnallisesta päiväkoti- ja perhepäivähoidosta määrätään tuntiperusteinen kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttaa perhekoko, perheen tulot ja sovittu hoitotuntien määrä kuukaudessa. Asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti.
 

Korkein maksuluokka
Jos vanhemmat hyväksyvät korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun, ei tuloselvityksiä tarvitse toimittaa.
Korkein asiakasmaksu vahvistetaan myös, jos tuloselvitykset ovat puutteelliset tai tulotodistuksia ei ole toimitettu kahden kuukauden sisällä hoidon alkamisesta.
 

Tuntiylityksestä johtuva korotettu asiakasmaksu

Jos lapsen varattu tuntimäärä ylittyy, peritään siltä kuukaudelta maksutaulukon mukainen korkeampi maksu. Jos varatut tuntimäärät ylittyvät useamman kerran, on syytä harkita tuntimäärän päivittämistä hoitotarvetta vastaavaksi.

 

Tilapäishoidon maksu

Tilapäishoidon päivämaksu on kokopäivähoidossa 25 euroa ja osapäivähoidossa 15 euroa enintään viiden tunnin hoidosta.

 

Esiopetuksen maksut

Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksessa olevien lasten täydentävästä varhaiskasvatuksesta (esikoululaisen osapäivähoito) peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

 

Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, mikä sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon käyttäjinä kunnat voivat hakea Tulorekisteristä palkkatietoja omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti eli esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämistä varten. Tietojen hakeminen Tulorekisteristä edellyttää kirjallista lupaa tietojen katsomiseen molemmilta huoltajilta, esim. sähköpostitse. 

Koska kunnat saavat Tulorekisteristä vain palkka- ja etuustiedot, tulee huoltajien ilmoittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten edelleen muut tulot esim. pääoma- ja osinkotulot, metsätulot, yrittäjän työtulot (liitteet: viimeisin vahvistettu verotuspäätös tai viimeisin tuloslaskelma ja tase), vuokratulot ja elatusavut.Yhteystiedot

Lisätietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja tuloselvityksistä saat varhaiskasvatuksen sihteeriltä puh. 0401054121 henna.eskelinen@tohmajarvi.fi