Kaksivuotinen esiopetus

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 

 

Tohmajärven kunnan kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman löydät täältä (PDF).

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisun kaksivuotisesta esiopetuksesta löydät täältä.

Huoltajille 3/2022 postitetun tiedotteen löydät täältä.

 

Kokeilun kesto

Tohmajärven kunta on valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja kestää toukokuulle 2024 saakka.

 

Kokeiluun osallistuvat lapset

Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

  • 2016 syntyneet lapset osallistuvat esiopetukseen lukuvuosina 2021–2022 ja 2022–2023 eli kahden lukuvuoden ajan ennen perusopetuksen alkamista.
  • 2017 syntyneet lapset kutsutaan kaksivuotiseen esiopetukseen lukuvuosiksi 2022–2023 ja 2023–2024.


Ministeriön päätös määrittää sen, ketkä lapset kuuluvat koeryhmään ja ketkä verrokkiryhmään.

 

Ryhmät, joissa kokeilu toteutetaan

Tohmajärven kunnassa kaksivuotisen esikoulun kokeiluun lukuvuonna 2023-2024 osallistuvat kokeilutoimipaikat ovat:

  • Kemien esiopetus, ryhmä Kirjosiepot (Sivistyskeskus Ahjo os. Kirkkotie 10 A) puh. 0504306444
  • Tikkalan päiväkoti, ryhmä Peurankellot puh. 0401054171

Esikoululaisen osapäivähoito/ esioppilaan täydentävä varhaiskasvatus

 

Yleistä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Esiopetus on koeryhmään valituille lapsille velvoittavaa ja maksutonta. Esiopetukseen ilmoittaudutaan kuten normaaliin yksivuotiseen esiopetukseen sähköisen eDaisy järjestelmän kautta.

Kokeilu perustuu koeasetelmaan, joten kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse, vaan valinta on tapahtunut kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilutoimipaikat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Kokeilun tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen sekä selvittää esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja.

PTV-sisältö