Esiopetuksen koulukyyditys

Esiopetuksen kuljetus

Eskarikuljetukset

Maksuton esikoululaisten koulukuljetus järjestetään niille esikoululaisille, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä. Esikoululaisen osapäivähoitoon ei järjestetä erillisiä koulukyytejä, vaan koulukuljetuksessa kuljetaan normaalin kuljetusaikataulun mukaisesti esiopetukseen ja/tai esiopetuksen jälkeen kotiin.

Esikoululaisen vuorohoito ja koulukuljetus

Kunta järjestää kuljetuksia päivähoidosta esiopetukseen tai esiopetuksesta päivähoitoon vain, mikäli perheellä on työstä johtuvaa vuorohoidon tarvetta.

Kemien alueella lapsi kulkee koulukuljetusaikataulujen mukaisesti vuorohoidosta esiopetusryhmään tai esiopetusryhmästä vuorohoitoon, jos lapsella on työperusteisen vuorohoidon tarve esiopetuksen hoitoryhmän toiminta-ajan ulkopuolella (huom. poikkeuksena eskarittomat perjantait, jolloin koulukuljetusta ei esioppilaille järjestetä).

Tikkalan esikoulusta lapsia ei kuljeteta vuorohoitoon, vaan tällöin lapsen koko hoitopäivä järjestetään Keijukassa.

 

Linja-autojen aikataulut koulupäivinä ajalla 9.8.2023 - 1.6.2024 (pdf)

Esiopetus

PTV-sisältö