Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö

Päihteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä riippuvuutta. Myös raha- ja digipelaamisella voi olla negatiivisia vaikutuksia terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin.

Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vähentämään päihteiden käytöstä sekä raha- ja digipelaamisesta aiheutuvien riskien ja haittojen syntymistä. Näille sivuille on koottu tietoa eri päihteistä, linkkejä itsenäisesti tehtäviin testeihin ja tietoa siitä, mihin voi olla yhteydessä, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö mietityttää.

 

Kunnan ehkäisevän päihdetyön rakenteet

Ehkäisevän päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kuntamme ehkäisevän päihdetyön rakenteet mahdollistavat laadukkaan päihde-, tupakka ja rahapelihaittojen ehkäisyn. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnassamme on nimetty ehkäisevän päihdetyön organisoinnista ja tehtävistä vastaava toimielin, ehkäisevää päihdetyötä koordinoiva henkilö ja ehkäisevän päihdetyön suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava moniammatillinen työryhmä sekä tehty ajantasainen ehkäisevän päihdetyötä ohjaava suunnitelma. Lisäksi ehkäisevä päihdetyö on huomioitu kuntamme hyvinvointi- ja taloussuunnittelussa.  

Kunnassamme toteutettavaa ehkäisevää päihdetyötä tukee paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty Pakka-toimintamalli, jossa huomioita kiinnitetään erityisesti alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien saatavuuden säännöstelyyn. Pakka-toimintamalli tarjoaa kunnalle ehkäisevään päihdetyöhön työkaluja ja se on osa kunnan ehkäisevän päihdetyön rakennetta.

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä velvoittaa myös Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sotea tukemaan alueensa kuntia ehkäisevässä päihdetyössä ja huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Lisätietoa: Pakka-toimintamalli ehkäisevään päihdetyöhön (thl.fi)

Lisätietoa: Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma 2023–2025 Pohjois-Karjala (Dynastyjulkaisu.pohjois-karjala.net)

Lisätietoa: Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (Finlex.fi)

Lisätietoa: Alkoholilaki (Finlex.fi)

Lisätietoa: Tupakkalaki (Finlex.fi)

Lisätietoa: Arpajaislaki (Finlex.fi)