Etsivä nuorisotyö

Katotaan onnistuuko

Etsivä nuorisotyö

 

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa. Etsivä nuorisotyö vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin ja on nuorelle vapaaehtoista. Etsivä työ perustuu kuuntelemiseen ja neuvottelemiseen – mitä nuori haluaa ja mihin hän on valmis sitoutumaan.

Etsivä nuorisotyö tukee nuorta ratkaisemaan elämänsä haasteita, löytämään tarvitsemiinsa palveluihin ja pysymään niissä, vaihtaa saattaen ja on nuoren elämässä mukana niin kauan, kuin hän haluaa tai tarvitsee. Nuori voi aina palata takaisin, ”ovi jää auki”. Etsivä nuorisotyöntekijä on aidosti läsnä. Etsivä nuorisotyön tavoitteena on, että jokainen nuori saavuttaa omien voimavarojensa ja näkemyksensä mukaisen paikkansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä.
 

Hei nuori, ota yhteyttä jos:

  • kaipaat tukea tai uusia näkökulmia elämäntilanteesi
  • tulevaisuudensuunnitelmasi ovat epäselvät
  • työelämä tai opiskelupaikka mietityttää
  • tarvitset apua asiointiin (Kela, TE-palvelut, Sosiaalipalvelut)
  • tarvitset apua löytämään sopivan terveyspalvelun tilanteeseesi
  • Tarvitset apua mielekkään vapaa-ajan tekemisen ja harrastusten löytämiseksi

Nuoren perhe, muut läheiset ja ystävät voivat ottaa myös yhteyttä jos herää huoli nuoren tilanteesta.​​​​​

 

Etsivää nuorisotyötä ohjaa ensisijaisesti nuorisolaki 1285/2016 ja nuorisotyön Nuorisotyön ammattieettinen ohjeistus.

Etsivän nuoristotyön asiakasrekisterin rekisteriseloste.

Etsivä nuorisotyön yhteystietoja

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Flockler seinä alisivuilla