Maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan myöntäminen

Maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan myöntäminen

Kuulutus

Sisältöjulkaisija

angle-left Niiralan kaavamuutokset julkisesti nähtävillä 09.10.-23.10.2020 välisen ajan (luonnosvaihe).

Niiralan kaavamuutokset julkisesti nähtävillä 09.10.-23.10.2020 välisen ajan (luonnosvaihe).