Sisältöjulkaisija

angle-left KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE

Tohmajärven kunnanhallitus käsitteli ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteutumaa. Kunnan menojen ja tulojen suhde näyttää ajankohtaan nähden paremmalta. Menot ovat pysyneet kurissa ja verotulot ovat toteutuneet hieman ennakoitua paremmin. Tulevat vuodet tulevat olemaan tiukkoja tulopohjan pienentyessä. Tähän on reagoitu jo nyt. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan kunnassa käydyt yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa löydettiin keinoja henkilöstösäästöiksi vuosille 2024–2026 yhteensä 545.000 euroa. Säästöt mahdollistuvat mm. tehtävien uudelleen järjestelyillä, ikäluokkien pienetessä sekä kiinteistömäärän vähennyttyä. Kunnan luottamushenkilöistä koostuva taloustyöryhmä jatkaa muiden säästöjen etsimistä ja valtuusto käsittelee kunnan säästöpakettia tuleville vuosille kesäkuussa. Myös kuntalaisten mielipiteitä tullaan kysymään säästökohteista.

Tohmajärven vanhustentaloyhdistys haki helpotusta taloustilanteeseensa, joka on aiheutunut korkomenojen voimakkaasta kasvusta. Kunnanhallitus myönsi yhdistykselle kunnan korottomien lainojen osalta kaksi lyhennysvapaata vuotta. Yhdistyksen omistamien asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä hyvä.

Valtatie 6 ollaan suunnittelemassa parannusta välille Onkamo-Reijola. Kunnanhallitus kiinnitti huomiota kunnan kannalta keskeisiin parannuskohteisiin. Kunnanhallitus esitti, että suunnittelussa huomioitaisiin Onkamo-Hernevaara välinen alue, jonne olisi hyvä toteuttaa tien parantamisen yhteydessä kevyenliikenteen väylä alueen väestön liikenneturvallisuuden ja liikkumisen lisäämiseksi. Myös Sukkela Business Centerin yritysalueelle on hyvä tehdä kaistoitukset. Valtateitten 6 ja 9 risteyksen liikenneturvallisuutta tulisi kehittää esimerkiksi kaistanäkyvyyden parantamisella.

Tohmajärven kunnan sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaan haki määräajassa 17 henkilöä. Virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Asikainen Katja Joensuusta

Haataja Krista Lehmosta

Hyttinen Anne-Maarit Kiteeltä

Jussila Heli Kuopiosta

Karhu-Härkönen Kaisa Kuhmosta

Kulmala Jenni Ylöjärveltä

Leinonen Mervi Imatralta

Mikkonen Ida Emilia Saksasta

Pesonen Tuomo Tampereelta

Päivinen Katriina Joensuusta

Rautiainen Jyrki Lehmosta

Rosti Seija Kiteeltä

Räty Niina Ylämyllyltä

Salakka Arja Imatralta

Simola Antti Tampereelta

Sortala Sari Helsingistä

Westerback Siw Utsjoelta

Rekrytointiryhmä kokoontuu ke 8.5. valitsemaan haastateltavat ja valinta on tarkoitus tehdä kunnanhallituksessa 3.6.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen iloitsee runsaasta hakijoiden määrästä ja hakijoiden monipuolisuudesta.