Sisältöjulkaisija

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20/0618/2

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20/0618/2

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut 16.11.2020 päätöksen kunnallisvalitusasiassa Tohmajärven kunnan kunnanvaltuuston päätöksestä 26.11.2018 § 66 sekä kunnanhallituksen päätöksestä 25.2.2019 § 5 koskien veden hinnan alennusta yli 2000 kuutiometriä vuodessa kuluttaville asiakkaille. Päätöksellään hallinto-oikeus on kumonnut mainitut kunnan toimielinten päätökset, perusteenaan se, että veden hinnan alennus olisi Euroopan unionin säädöksissä kiellettyä valtiontukea. Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla: Linkki

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen koskien valtuuston päätöstä 16.12.2019 § 90 koskien Värtsilän koulun lakkauttamista

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen koskien valtuuston päätöstä 16.12.2019 § 90 koskien Värtsilän koulun lakkauttamista

Kuulutus