Öljysäiliöt

Öljysäiliöt

Öljysäiliöt

Pohjavesialueella uusia polttoanesäiliöitä ei saa sijoittaa maan alle. Säiliöitä uusittaessa maanalaiset säiliöt on poistettava ja korvattava sisätiloihin sijoitetuilla maanpäällisillä säiliöillä, jotka on varustettu ylitäytönestimellä.

Maanalainen käytössä poistettu säiliö putkistoineen on poistettava maaperästä kokonaan myös muualla kuin pohjavesialueilla vuoden kuluessa ja puhdistutettava se ennen poistamista. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu maanalainen säiliö, mikäli poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.
 

Hakemuslomake öljysäiliön jättämisestä maahan.

 

Säiliöiden tarkastus

Pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt tulee säiliön omistajan tai haltijan tarkastuttaa määräajoin siten kuin maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/83) on säädetty. Päätös ei koske kaksoisvaippasäiliöitä, eikä suoja-altaassa olevia maanalaisia säiliöitä, mikäli ne on varustettu vuodonilmaisinjärjestelmällä.

Myös pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevat maanalaiset säiliöt suositellaan tarkastuttamaan 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta ja tämän jälkeen tarkastuksesta laaditun tarkastuspöytäkirjan mukaisesti.

Öljy-, polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai suoja-altaissa olevia säiliöitä, joissa on hälyttävä vuodonilmaisujärjestelmä.

 

Yhteystiedot

PTV-sisältö

Tekninen toimisto

Käyntitiedot

 • Käyntiosoitteet
  • Kauppakatu 4, 2. kerros
  • 82600 Tohmajärvi
  • Näytä sijainti
  • Katri Helenan raitti
 • Aukioloajat
  • Maanantai 9.00—17.00
  • Tiistai—Torstai 9.00—11.00
  • Perjantai 9.00—15.00

Öljysäiliöiden määräaikaistarkastukset / Kauppa- ja teollisuusministeriö (344/83)