Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Päivähoitomaksut Tohmajärvellä

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti.

Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta määrätään tuntiperusteinen kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttaa perhekoko, tulot ja sovittu hoitotuntien määrä kuukaudessa.

Kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä perheen nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta on 289 eur/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta peritään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli korkeintaan 145 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen kokopäivämaksusta. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

Jos vanhemmat hyväksyvät korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun, ei tuloselvityksiä tarvitse toimittaa.

Korkein asiakasmaksu vahvistetaan, jos tuloselvitykset ovat puutteelliset tai tulotietoja ei ole toimitettu kahden kuukauden sisällä hoidon alkamisesta.

 

Katso Tohmajärven kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tästä.

Esiopetuksen maksut

Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatuksesta (leikkitoiminta tai esikoululaisen päivähoito) peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

 

Varhaiskasvatus Tohmajärvellä

Hae varhaiskasvatuspaikkaa

Päivähoitoaikojen ilmoittaminen

Lomakkeet