« Takaisin

Hallinto-oikeus: Olisi pitänyt kuulla paremmin esikoulupaikasta päätettäessä

Tohmajärven kunta ei järjestänyt kuntalaisten kuulemista riittävällä tavalla, kun esiopetuksen sekä 1.-4. –luokkien pienryhmäopetuksen siirrosta Kemien kouluun päätettiin.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Tohmajärven sivistyslautakunnan tammikuussa 2016 tekemän päätöksen, jolla esiopetus ja pienryhmäopetus päätettiin siirtää Kemien kouluun syksystä 2016 alkaen. Samassa yhteydessä päätettiin myös 5.-6.-luokkalaisten opetuksen siirtämisestä Tietäväisen kouluun. Tältä osin päätösmenettely oli hallinto-oikeuden mielestä asianmukainen.

Sivistyslautakunnan päätöksestä olivat valittaneet Tero Lepola ja asiakumppanit sekä Esa-Matti Savinainen. Hallinto-oikeus teki tuoreeltaan kesäkuussa 2016 välipäätöksen, että sivistyslautakunnan ratkaisulle ei aseteta täytäntöönpanokieltoa.

Kemien esiopetus on ollut syyslukukaudesta 2016 alkaen Kemien koulun yhteydessä aiemman päiväkoti Käenpesän sijasta. Sen sijaan toinen päätöksestä kumottu osa eli 1.-4.-luokkien pienryhmäopetus ei siirtynyt Tietäväisen koululta Kemieen, koska Kemien koulun tilat eivät päätöksestä huolimatta tarkoitukseen riittäneet. Kemien koulun 5.-6.-luokat ovat olleet Tietäväisen koulun yhteydessä syksystä 2016 alkaen ja samasta ajankohdasta lähtien myös Tikkalan ja Värtsilän 5.-6.-luokkien oppilaat ovat käyneet koulunsa Tietäväisellä yhtenä päivänä viikossa.

Ensi syksystä alkaen myös Kemien koulun 1.-4.-luokkalaiset ja esiopetuksen oppilaat sijoittuvat Tietäväisen kouluun, kun vanha Kemien koulu puretaan. Tikkalan ja Värtsilän 5.-6.-luokkalaisten osalta jatkuu sama käytäntö eli opetus on yhtenä päivänä viikossa Tietäväisen koululla.

Hallinto-oikeuden ratkaisu pääpiirteissään löytyy kuulutuksista tästä linkistä.

Olli Riikonen, kunnanjohtaja