TILA- JA RUOKAPALVELUT

 

Tohmajärven siivous- ja ruokapalvelut huolehtivat eri asiakasryhmien ruoanvalmistuksesta sekä tilojen puhtaanapidosta.

Siivous- ja ruokapalvelut toimii teknisen toimen alaisena yksikkönä.

Ruokapalvelut tarjoaa ateriapalveluja eri asiakasryhmille mm. päiväkoteihin, peruskouluihin, lukioon, tukipalveluasiakkaille, ikäihmisille, terveyskeskuksen vuodeosastolle, kunnan henkilökunnalle ja vieraille.