Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa.

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito, esiopetus ja esikoululaisen leikkitoiminta.

Vanhempainrahakauden jälkeen vanhemmat voivat hakea alle kouluikäiselle lapselleen kunnallista päivähoitopaikkaa tai vaihtoehtoisesti Kansaneläkelaitokselta kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen huoltajat ovat kokoaikaisesti työssä, päätoimisia opiskelijoita tai yrittäjiä.

Lapsella on oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan osa-aikatyön, väliaikaisten työskentelyjaksojen, työmarkkinatoimenpiteiden, kuntoutuksen tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusta voi myös perustellusti hakea lapsen tai perheen tuen perusteella.

Vanhemman jäädessä työttömäksi, lapsen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on mahdollista säilyttää kahden kuukauden ajan.

 

Yhteystiedot

Vt. varhaiskasvatuksen päällikkö
Elisa Havukainen
040 105 4120

Vs. päiväkodin johtaja
Jenni Isoviita-Parikka
050 447 9470

Toimistosihteeri
Tiina Tuhkanen
040 105 4121

Käyntiosoite
Kirkkotie 6, 2.krs.
82600 Tohmajarvi 

Postiosoite
Järnefeltintie 1
82600 Tohmajärvi