Päätöksenteko ja organisaatio pääkuva

Päätöksenteko ja organisaatio leipäteksti

Kunnan johtamisjärjestelmä

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Sivistyslautakunta, ympäristölautakunta ja Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta johtavat ja kehittävät vastuullaan olevaa toimialaa ja vastaavat palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Toimielimet seuraavat ja arvioivat palvelujen vaikuttavuutta ja varaavat asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Toimielin edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

Kunta ja hallinnon asiointi

Asioi verkossa

Yhteystiedot

Olli Riikonen

kunnanjohtaja
040 105 4001
olli.riikonen@tohmajarvi.fi

Vesa Karhapää

talous- ja hallintojohtaja
013 3354002
040 105 4002
vesa.karhapaa@tohmajarvi.fi

Pirjo Miettinen

keskushallinnonsihteeri
040 105 4017
pirjo.miettinen@tohmajarvi.fi

Joona Turunen

tiedonhallinnan asiantuntija
040 105 4012
joona.turunen@tohmajarvi.fi

PTV-sisältö

Kirjaamo

Käyntitiedot

 • Aukioloajat
  • Maanantai 09:00 - 17:00
  • Tiistai 09:00 - 16:00
  • Keskiviikko 09:00 - 16:00
  • Torstai 09:00 - 16:00
  • Perjantai 09:00 - 15:00

Kunnan Facebook syöte