Nuorisotyö

Nuorisotyö on nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa ohjaamista jolla pyritään parantamaan nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö on aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, sosiaalista vahvistamista, kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Nuorisotyön kohderyhmänä ovat kaikki alle 29-vuotiaat. Lain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.

Nuorisotyön toimintaympäristöt ovat monipuolisia. Nuortentilat, retket, tapahtumat ja avustukset ovat perinteisiä työmuotoja. Nuorisotyössä korostetaan yhteisöllisyyttä, kansalaisvaikuttamista, sosiaalista vahvistamista ja osallistamista. Myös verkkonuorisotyö ja mediakasvatus ovat nykypäivänä osa nuorille suunnatun työn työmuotoja. Yhteistyö koulujen, sosiaali- ja terveystoimien, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa on tärkeä osa kunnan nuorisotyötä.

Tärkeää toimintaa on myös työpajatoiminta sekä etsivä nuorisotyö. Tohmajärvellä nuorten työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä järjestää Honkalampi-säätiö.

Järjestöillä on tärkeä rooli lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintojen järjestäjinä ja siksi kunnan nuorisotyö tukee järjestöjen sekä yhdistyksien toimintaa sekä nuorten ryhmien omia projekteja.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toimii Tohmajärvellä yhteistyössä Kiteen kaupungin ja Rääkkylän kunnan kanssa.

Yhteystiedot


Vapaa-ajanohjaaja

Virpi Koistinen

040 105 4130