Kuulutukset

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Kuulutusten julkipanosta huolehtiminen kuuluu kunnanhallituksen tehtäviin.

Yhteystiedot

tietopalvelusihteeri
Joona Turunen
040 105 4012

joona.turunen@tohmajarvi.fi