Tohmajärvellä on valmisteltu Kemien alakoulun remonttia syksystä 2015 alkaen. Ensivaiheessa oli tarkoitus rakentaa korvaavat tilat vain Kemien koululle, mutta hanke on matkan varrella muuttunut ja kehittynyt.

Kunnanvaltuusto on 23.10.2018 hyväksynyt kouluhankkeen valmistelun seuraavien periaatteiden pohjalta:

1. Koululle suunnitellaan uudet tilat Kemien koulun, Värtsilän koulun, Tietäväisen koulun ja lukion oppilaspohjalle. Tikkalaan jää oma alakoulu.

2. Rakennukseen sisällytetään tilat kunnankirjastolle.

3. Rakennus sijoitetaan Kemien koulun tontille liikuntahallin välittömään läheisyyteen. Nykyinen Kemien koulurakennus ja asuntolarakennus puretaan.

4. Hanke toteutetaan yhtenä kokonaisuutena ja rakennustyöt on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2018 aikana.

5. Rahoitus- ja toteutusmallista päätetään myöhemmin erikseen.