Tohmajärvellä on valmisteltu Kemien alakoulun remonttia syksystä 2015 alkaen. Ensivaiheessa oli tarkoitus rakentaa korvaavat tilat vain Kemien koululle, mutta hanke on matkan varrella muuttunut ja kehittynyt.

Kunnanvaltuusto on 23.10.2017 hyväksynyt kouluhankkeen valmistelun seuraavien periaatteiden pohjalta:


1. Koululle suunnitellaan uudet tilat Kemien koulun, Värtsilän koulun, Tietäväisen koulun ja lukion oppilaspohjalle. Tikkalaan jää oma alakoulu.

2. Rakennukseen sisällytetään tilat kunnankirjastolle.

3. Rakennus sijoitetaan Kemien koulun tontille liikuntahallin välittömään läheisyyteen. Nykyinen Kemien koulurakennus ja asuntolarakennus puretaan.

4. Hanke toteutetaan yhtenä kokonaisuutena ja rakennustyöt on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2018 aikana.

5. Rahoitus- ja toteutusmallista päätetään myöhemmin erikseen.

 

Päivitys 2018:

Varsinainen rakentamisen aloittaminen ajoittuu keväälle 2019. Hanke toteutuu KVR-urakkana ja kilpailutus on näiltä osin käynnissä. Rahoitus tapahtuu leasingsopimuksella. Hankkeen kokonaisala on < 5500 m2.

Tohmajärven uuden koulukeskuksen rakennushankkeesta kilpailee viisi rakennusliikettä. Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitut yritykset ovat Lujatalo Oy, Lapti Oy, Eero Reijonen Oy, K.Tervo Oy ja YIT Talo Oy.

Kunta käy syksyn aikana neljä neuvottelukierrosta yritysten kanssa. Kukin yritys laatii oman ehdotuksensa kunnan esittämien tarpeiden pohjalta siitä, millaisen koulu- ja kirjastorakennuksen kukin rakentaisi.

Neuvotteluissa käydään keskustelua ehdotuksista ja kehitetään kunkin yrityksen ehdotusta. Lopullinen tarjouspyyntö esitetään mukana oleville neuvotteluiden jälkeen ja valinnassa huomioidaan sekä hinta että laatu.

Kemien koulukeskuksen rakentamistyöt alkavat vanhan koulun ja asuntolarakennuksen purkutöillä heinäkuussa 2018. Hankintapäätöksellä purku-urakoitsijaksi on valittu Powerpete Oy.

15.6.2018 Ehdokkaat on valittu kvr-urakan tarjouskilpailun neuvotteluvaiheeseen.

19.6.2018 Hankintapäätös: Kemian koulun ja opettajien asuntolan purku-urakka

29.6.2018 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet koulukeskuksen suunnittelulle