Jätehuolto

Jokaisella on yleinen velvollisuus huolehtia kaikessa toiminnassaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän eikä jätteestä aiheudu haittaa terveydelle ja ympäristölle.

Jätehuolto on jo syntyneen jätteen huoltamista joko hyötykäyttöön tai jätehuoltoyrittäjien toimesta toimitettavaksi sekajätteen keräyspisteeseen, josta edelleen lämpöenergiana hyödynnettäväksi.

Tohmajärven kunnan koko alueella on järjestetty asumisjätteiden jätehuolto. Jätehuollon suunnittelu, jätteiden kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen sekä vaarallisten jätteiden käsittely on toteutettu kunnanvaltuuston hyväksymien jätelakiin pohjautuvien jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätehuoltomääräykset velvoittavat kaikkia kiinteistöjä lajittelemaan jätteensä vähintään seuraaviin jätejakeisiin:

- metalli
- paperi
- lasi
- pahvi
- biojäte
- puujäte
- sekajäte
- vaarallinen jäte
- SER- jäte

Tohmajärven kunnan yleisistä jätehuoltomääräyksistä ja lajitteluohjeista  löytyy yksityiskohtaista tietoa jätteiden lajittelusta ja käsittelystä.

Tohmajärven kunta perii vuosittain kiinteistönomistajilta jätelain mukaista hyöty- ja ongelmajätemaksua jätteiden keräyspisteiden ylläpitoon ja jätteiden kuljetukseen.
Kunnanvaltuusto vahvistaa jätemaksut, jotka ilmenevät jätetaksasta.

Tohmajärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset ja jätetaksa löytyy sivulta: Palvelut, Hallinto ja päätöksenteko, Säännöt ja taksat.

Rakennustarkastaja
Pentti Kesti (ma-ke)
puh. 040 105 4211

Käyntiosoite:
Kauppakatu 4 II-krs

Teknisen toimiston aukioloajat:
- ma      klo 9-17
- ti - to   klo 9-11
- pe       klo 9-15