Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa.

Vanhempainrahakauden jälkeen vanhemmat voivat hakea alle kouluikäiselle lapselleen kunnallista päivähoitopaikkaa tai Kansaneläkelaitokselta kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen molemmat huoltajat ovat kokoaikaisesti työssä, päätoimisia opiskelijoita tai yrittäjiä.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Mikäli toinen tai molemmat huoltajista ovat kotona päivisin, virikehoitoa tarjotaan arkisin klo 9 - 15 välisenä aikana.

Lapsella on oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan osa-aikatyön, väliaikaisten työskentelyjaksojen, työmarkkinatoimenpiteiden, kuntoutuksen tai muiden vastaavien syiden vuoksi. 20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusta voi myös perustellusti hakea lapsen tai perheen tuen tarpeen perusteella.

Vanhemman jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen säilyy kahden kuukauden ajan.

Yhteystiedot

Vt. varhaiskasvatuksen päällikkö
Elisa Havukainen
040 105 4120

Vs. päiväkodin johtaja
Mimmi Swahne
050 447 9470

Toimistosihteeri
Tiina Tuhkanen
040 105 4121

Käyntiosoite
Kirkkotie 6, 2.krs.
82600 Tohmajarvi 

Postiosoite
Järnefeltintie 1
82600 Tohmajärvi