Elinkeinojen kehittämisellä työtä ja toimeentuloa

Tohmajärven kunta tekee aktiivista työtä elinkeinojen kehittämiseksi, jotta paikkakunnalla olisi yritystoimintaa, työtä ja toimeentuloa. Kunta tarjoaa yrityksille tontteja, toimitiloja ja mielenkiintoisen toimintaympäristön itärajalla.

Tärkeimmät päätökset myös elinkeinojen kehittämiseksi tehdään kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa. Yhteistyö- ja kehittämistoimijana kunnassa toimii myös elinvoimaneuvosto, jossa on mukana yrittäjiä ja valtuuston poliittisten ryhmien edustus.

Ota yhteyttä, kun Tohmajärvelle sijoittuminen kiinnostaa tai haluat vaikuttaa elinkeino- ja elinvoima-asioihin: Kunnanjohtaja Olli Riikonen, puh. 040 105 4001 tai kehittämispäällikkö Liisa Laasonen, puh. 040 105 4015.

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö eli Keti Oy huolehtii yritysneuvonnasta ja yritystoiminnan kehittämishankkeista ja palvelee jo toimivia yrityksiä kuin yrittäjäksi aikovia. Niiralan rajanylityspaikan suomia mahdollisuuksia esittelee Karelia Gateway -esite.

Keski-Karjalan Jetina ry on maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa Leader-rahoituksella pienten ja keskisuurten yritysten paikallisia palveluja turvaavia ja toimintaansa kehittäviä yrityksiä.

Katso esitteemme Tohmajärvi - mahdollisuuksien rajalla.

Linkkejä hyödyllisille sivuille. Yritysrekisterissä ja tontti- ja kiinteistöpörssissä voit kohdentaa haun Tohmajärven kohteisiin.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Karjalan Ely-keskus, palveluhakemisto

Tohmajärven Yrittäjät ry

Keski-Karjalan yritysrekisteri

Pohjois-Karjalan tontti- ja kiinteistöpörssi


Työllisyyspalveluilla on oma sivustonsa, mistä löytyvät mm. nuorten kesätyö- ja kesätyöllistämis- ja kuntalisäohjeet ja hakemukset.
 

Työllistyvä Keski‒Karjala -hanke torjuu työttömyyttä ja edistää työllistymistä

Tohmajärven kunta hallinnoi kaksivuotista Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamaa työllisyyshanketta "Työllistyvä Keski‒Karjala", jonka kuntakumppaneita ovat Kiteen kaupunki ja Rääkkylän kunta. Hanke on alkanut lokakuussa 2015 ja päättyy joulukuussa 2018.

Hankkeen asiakkaita ovat pitkäaikaistyöttömät keskikarjalaiset henkilöt, joiden työllistymistä hankkeessa edistetään ohjaamalla heitä työllistymistä edistäviin palveluihin kuten työkokeiluun, palkkatukityöhön, työvalmennukseen tai suorittamaan ammatillista-, täydennys- tai työvoimapoliittista koulutusta. Asiakkaita ohjataan myös avoimille työmarkkinoille.

Hankkeessa tehdään asiakas- ja kehittämisyhteistyötä Keski‒Karjalan alueen yhdistysten, yritysten ja organisaatioiden sekä TE-toimiston, Kelan, sosiaalitoimen, Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP), PKKY:n ja muiden koulutusorganisaatioiden sekä paikallisten ja maakunnallisten työllisyystoimijoiden kanssa. Kehittämistyön tuloksena syntyy kuntaorganisaatioille uusia työkaluja pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvien taloudellisten ja sosiaalisten kustannusten vähentämiseen.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Heli Niemelä
heli.niemela@tohmajarvi.fi
040 105 4105

Projektityöntekijä Jenni Pölönen
jenni.polonen@tohmajarvi.fi
040 105 0450